Straten, wegen en pleinen

TorresstraatSneeuwpret winter 1957Bakker Schutte op nr. 246 (1957)Torresstraat vanuit de Shackletonstraat d.d. 04-10-2004Zicht over de Torresstraat vanaf nummer 116 d.d. 02-02-2005Torresstraat met Jeruzalemkerk d.d. 02-02-2005

Bovente twee foto's: Frits Klein Egelink
Foto d.d. 04-10-2004: Ingrid Ferwerda
Onderste twee foto's: Bart de Vries.Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina