Straten, wegen en pleinen

M.H. TrompstraatMaarten Harpertsz. Tromp (1598-1653)
Zeeheld. Streed onder Piet Hein. Aanvaarde in 1637 het opperbevel van de zeemacht. Zijn overwinning bij Duins in 1639 op de tweede Spaanse Armada was één der belangrijkste wapenfeiten uit de zeegeschiedenis. Zijn zoon Cornelis (1629-1691) was eveneens een beroemd vlootvoogd.M.H. Trompstraat omstreeks 1900M.H. Trompstraat vanaf de Adm. de Ruyterweg d.d. 18-07-2002M.H. Trompstraat kijkend naar de Adm. de Ruijterweg d.d. 04-09-2004M.H. Trompstraat d.d. 18-05-2005

Onderste 2 foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina