Straten, wegen en pleinen

Vancouverstraat

George Vancouver (1758-1790).
Engels zeevaarder. Hij was de eerste die om het naar hem genoemde eiland Vancouver voer (voor de westkust van Canada).Een blik in de Vancouverstraat vanuit de John Franklinstraat.30-09-2001

Foto's: A.F.A. Booden16-04-200616-04-2006

Foto's: Ingrid Ferwerda


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina