Straten, wegen en pleinen

VespuccistraatAmerigo Vespucci (1454-1512)

Amerigo Vespucci zette 'de Nieuwe Wereld' als eerste op de wereldkaart, onder de naam 'Terra America'. Vespucci is geboren in 1454 bij een prominente familie in Florence, Italië. Als jongeman las hij veel, verzamelde boeken en kaarten, en heeft hij zelfs onder Michaelangelo gestudeerd. Hij begon te werken voor lokale bankiers en werd in 1492 naar Spanje gestuurd om daar de zakelijke belangen voor zijn werkgevers te behartigen.

In Spanje werkend, begon hij op schepen te werken en ging hij al snel op zijn eerste expeditie als navigator in 1499. Deze expeditie bereikte de monding van de Amazone Rivier en zo ontdekte hij de kust van Zuid Amerika. Vespucci was in staat om te berekenen hoe westelijk hij was gereisd door het observeren van de conjunctie van Mars en de maan.

Op zijn tweede reis in 1501, zeilde hij onder de Potugese vlag. Na het verlaten van Lissabon, vergde het Vespucci 64 dagen om de Atlantische Oceaan over te steken met behulp van twee lichte winden. Zijn schepen volgden de Zuid Amerikaanse kust tot 400 zeemijl van het zuidelijkse punt, Tierra del Fuego.
Op deze reis schreef Vespucci twee brieven naar een vriend in Europa. Hij beschreef zijn reizen en was de eerste die 'de Nieuwe Wereld' van Noord en Zuid Amerika bezocht.

Vespucci's derde reis naar de Nieuwe Wereld was tevens zijn laatste. Hij kreeg malaria en stierf op 58-jarige leeftijd in Spanje. De naam Amerika komt van zijn voornaam Amerigo.

  Winter 200215-04-200515-04-200515-04-200515-04-200515-04-2005

Foto's d.d. 15-04-2005: Ingrid Ferwerda.


Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina