Straten, wegen en pleinen

Willem Schoutenstraat

Willem Cornelisz Schouten
Hoornse schipper en ontdekkingsreiziger. Rondde in 1616 als eerste Kaap Hoorn, die hij vernoemde naar zijn thuishaven. Hij was een monopoliebreker - omdat de VOC het alleenrecht had voor de specerijenhandel naar Nederland via de traditionele route, zocht Schouten een andere weg naar de Specerijeneilanden in de hoop een mooie winst te maken.Scholencomplex Willem Schoutenstraat 1 (Okt. 2000)Willem Schoutenstraat vanaf Rembrandtpark d.d. 22-09-2004Willem Schoutenstraat vanaf de Hudsonstraat d.d. 22-09-2004Willem Schoutenstraat vanaf de Hoofdweg d.d. 22-09-2004Willem Schoutenstraat d.d. 22-03-2006

Foto boven: Dhr. F. Woons, Williams Lake, BC in Canada.
Onderste 4 foto's: Ingrid Ferwerda.Heeft u een mooie foto voor deze stratenpagina's?
Mail hem dan (evt. met vermelding van uw naam) naar
foto@verbaarsjes.nl.


stratenpagina