Baarsjes aktueel - week 33

13 augustus t/m 19 augustus 2000


Duizenden woningen voor ouderen

Zesduizend nieuwe woningen voor ouderen en 120 000 bestaande woningen die voor ouderen geschikt worden gemaakt. De koepels van corporaties en verpleeg- en verzorgingshuizen willen deze aantallen samen realiseren, mits het rijk de knelpunten in de zorg oplost.

Aedes, de vereniging van woningcorporaties en Arcares, de koepel van verzorgings- en verpleeghuizen, kwamen overeen de komende jaren flink in woningen voor ouderen te investeren. Dat moet ook wel, informeert de woordvoerder van Aedes, want 55 procent van de huurders van corporatiewoningen is ouder dan 55 jaar.

Aedes en Arcares ontwikkelden samen plannen om juist voor zelfstandig wonende ouderen goede huizen - indien nodig inclusief zorg aan huis - te ontwikkelen. Niet alleen de zorg moet op maat geboden kunnen worden, vinden beide organisaties, maar ook het huis dient 'op maat' op de situatie van de bewoner toegesneden te worden.

Het tempo waarin de duizenden ouderenwoningen gerealiseerd kunnen worden, hangt volgens beide koepels af van staatssecretaris Vliegenthart van VWS. In een brief aan de staatssecretaris drongen Aedes en Arcares gisteren aan op een snelle oplossing voor de belangrijkste problemen in hun samenwerking. Zo willen de koepels dat zorginstellingen mogen kiezen of zij eigenaar of huurder van hun gebouwen willen zijn. Vliegenthart is voor eigendom, hetgeen de samenwerking met de corporaties bemoeilijkt.

Ook moeten aanpassingen binnen de woonzorgcomplexen (wozoco's) makkelijker te realiseren en financieren zijn. De bewoners van deze wozoco's wonen zelfstandig, maar dat neemt niet weg dat er ruimten beschikbaar moeten zijn voor bijvoorbeeld groepsopvang, activiteiten en personeel. De middelen die het kabinet ter beschikking heeft gesteld om de wachtlijsten op te lossen, mogen daar volgens de huidige regels niet voor worden gebruikt.nieuwspagina