Baarsjes aktueel - week 37

10 september t/m 16 september 2000


Feestelijke oplevering woningen Slatuinenweg

Zaterdag 9 september heeft portefeuillehouder Wonen Henk van Waveren de gerestaureerde polderwoningen aan Slatuinenweg 19 en met 25 officieel opgeleverd.

De feestelijke oplevering bestond uit het terugplaatsen van een vernieuwde gedenkplaquette op nummer 25. Aansluitend was er feest op het Kortenaerplein.

Met de oplevering van deze 19de eeuwse woningen is het gehele gebied rond het Kortenaerplein af. Voor veel mensen zullen de gerestaureerde woningen een tastbare herinnering blijven aan de tijd van 'Kees de Jongen' uit de boeken van Theo Thijssen.Wijkpost voor ouderen zoekt nieuwe vrijwilligers

De Baarsjes-De wijkpost voor ouderen kan voor allerlei werkzaamheden nieuwe vrijwilligers gebruiken. Doel is oudere buurtgenoten te helpen, zodat zij in staat blijven zo zelfstandig mogelijk te functioneren in hun eigen omgeving.
De wijkpost zoekt mensen die willen meehelpen bij de felicitatiedienst.
Ieder jaar bezoeken vrijwilligers ouderen vanaf tachtig jaar. Tijdens zo'n verjaardagsbezoek verstrekken zij informatie over voorzieningen, en bespreken of hulp gewenst is.
Er wonen veel ouderen in De Baarsjes, en mensen die enkele bezoeken per maand willen afleggen zijn welkom. Zowel de oudere als de vrijwilliger ervaren de bezoeken als prettig en zinvol.

Ook zijn er mensen nodig voor de Hulpdienst, die dagelijks een telefonisch spreekuur heeft, met als doel de vrijwilliger en de klant samen te brengen voor het verlenen van diverse soorten hulp, zoals eenvoudige tuinwerkzaamheden, begeleiding naar het ziekenhuis of samen wandelen.
Ouderen helpen door boodschappen voor hen te doen, is nog een activiteit van de wijkpost voor ouderen. Op donderdag rijdt er een bus die ouderen naar de supermarkt brengt. Ook hiervoor zijn vrijwilligers nodig als begeleider.

Mensen die werken als vrijwilligers zijn verzekerd voor ongevallen tijdens werktijd, en krijgen ondersteuning van de Wijkpost. Ook zijn er regelmatig themabijeenkomsten voor de vrijwilligers.

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Roos Braun, coördinator van het vrijwillgerswerk, via telefoon 6187520.nieuwspagina