Baarsjes Aktueel - Week 46

12 november t/m 18 november 2000


Lieveheersbeestjes krijgen bladluizen luizen niet weg

De 23 duizend lieveheersbeestjes die in mei in de bomen in de Orteliusbuurt werden losgelaten hielden flink huis onder de luizen. Maar toen de luizen op waren, sloegen de gestippelde torretjes hun vleugels uit, en kwamen de luizen weer terug.

De reden om het biologische wapen van de lieveheersbeestjes te laten aanrukken was de kleverige afscheiding die de luizen produceren. Vanuit de bomen sproeiden ze de eronder geparkeerde auto's en trottoirs onder. De autobezitters hadden veel werk het spul van hun auto te boenen, en op de stoep ontstonden gevaarlijk gladde plekken.

Lieveheersbeestjes zijn de natuurlijke vijand van de bladluis. Ze kunnen er dagelijks tientallen leegzuigen. Nadat de gevleugelde torren in de bomen waren geplaatst, nam het stadsdeel twee steekproeven.
Een maand later was de luizenpopulatie gereduceerd tot minder dan één per blad, terwijl dat daarvoor meer dan vier waren. Uit de derde en laatste telling eind augustus bleek dat de luizen sterk waren teruggekomen; drie per blad. De lieveheersbeestjes waren inmiddels gevlogen.

Het stadsdeel vroeg de bewoners te reageren op het project. Uit zo'n vijftien reacties blijkt dat de bewoners over het algemeen positief tegenover de actie staan, maar graag willen dat de lieveheersbeestjes twee keer per zomer worden uitgezet, aangezien de plakkerige druip in juli weer terugkwam.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 15-11-2000Het Surinameplein geschikte locatie voor multifuctioneel buurtcentrum

Al zeker twee en een half jaar is het stadsdeel De Baarsjes aan het praten over een 'breed' buurtcentrum waarin multiculturele voorzieningen vorm kunnen krijgen. Volgens D66 gebeurt er echter niets. Zij willen concrete voorstellen en hebben nu zelf een plan opgesteld voor een multifuctioneel gebouw. De partij heeft architect Michel Post gevraagd een ontwerp te maken van een beeldbepalend gebouw voor het stadsdeel, de stad en het land met functies die bij elkaar kunnen passen.
Volgens Zafer Yurdakul en Erwin van Marle, duoraadsleden voor D66, kan met dit voorstel de discussie losbarsten.

'Het stadsdeel praat al heel lang over begrippen als 'brede school', 'breed buurtcentrum' en 'multifuctionele voorzieningen', maar niemand komt met concrete voorstellenn. Wij hebben nu een voorstel ingediend en hopen met deze aanzet een debat te openen', aldus Yurdakul.

Surinameplein

Het Surinameplein is voor auto- en openbaar vervoer een belangrijke toegangspoort voor het westelijk deel van de vooroorlogse stad en het centrum. In de bestuursopdracht 'herstructurering Surinameplein' dat door het stadsdeel De Baarsjes is uitgegeven op 29 juni wordt gesproken over een aantal probleemstellingen met betrekking tot het Surinameplein. Genoemd worden de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, het gebrek aan allure en ambiance, het gebrek aan goede speel- en verblijfruimte en de realisatie van een monument ter herdenking aan de afschaffing van de slavernij.

D66 denkt nu een oplossing te hebben om dit relatief onaantrekkelijke plein te verbeteren en tegeliijkertijd het in hun ogen onnodig vertraagde realiseren van een breed buurtcentrum te versnellen.
Onder het Surinameplein zal de genoemde parkeergarage gebouwd worden. Volgens D66 zou het verstandig zijn deze mogelijkheid aan te pakken op het plein een breed buurtcentrum te vestigen. Dit zou ook de sfeer op het plein ten goede komen.

'Misschien valt er in combinatie met de garage een voorziening te bedenken die dienst kan doen als multifunctioneel gebouw. We denken dan aan een gebouw waar van alles samengevoegd wordt. We denken aan kinderopvang, de GGD, winkels, ateliers, restaurants, podia, maar ook aan gezondheids- en opvvoedingsondersteuning.'

Er wordt in De Baarsjes al flink ontwikkeld en geherprofileerd. De Chassé- en Orteliusbuurten worden grondig aangepakt. 'Voor deze projecten is zelfs Europees geld beschikbaar. Wij denken nu dat iets dergelijks ook op het Surinameplein mogelijk is. Met bijvoorbeeld steun van de centrale stad, Europese gelden, maar ook zakelijke ondersteuning en natuurlijk de eigen middelen moet het financieel haalbaar zijn. Wij denken bovendien dat het gevaarlijk is nog twee à drie jaar te wachten met concrete plannen omdat tegen die tijd de economische voorspoed misschien wel achter ons ligt, ' meent Yurdakul.

Ontwerp

D66 heeft Post gevraagd een indruk te geven van hoe zo'n gebouw er uit zou kunnen zien. Post zelf beschrijft het gebouw als 'een sculptuur dat volledig in zijn omgeving zal opgaan zonder afbreuk te doen aan de bestaande gebouwen en dat de functionaliteit van het plein ten goede zal komen. Dat is mijn antwoord op de probleemstelling van de gemeente.'

Het uiteindelijke ontwerp is gedurfd. Het heeft een bijzonder onconventionele vorm en ook de kleuren springen aardig in het oog. Volgens Van Marle moet de gemeente risico's durven nemen. Yurdakul deelt die mening. 'Je moet fel zijn als je een discussie wilt uitlokken en dat moet hiermee lukken. Hoe het uiteindelijk zal worden geconcretiseerd ligt nog open. Dan moet er naar van alles gekeken worden. De precieze locatie is bijvoorbeeld doorslaggevend voor de uiteindelijke uitvoering. Maar ook de gebruikerseisen en invullingen kunnen nog voor bijschaven zorgen.

Het gaat ons erom dat we ons voorstel tastbaar maakten.' Maar aan dat bijstellen moet wel grenzen worden gesteld. 'Het zou natuurlijk jammer zijn als er na al het schaven alleen een vierkante doos overblijft.'

Bron: Weekblad De Echo d.d. 15-11-2000Jongeren in De Baarsjes participeren aan de fotowedstrijd als Anti Kunst-vandalisme Project
en voegen nieuwe foto-kunst toe aan De Baarsjes!

De fotowedstrijd is een project tot stand gekomen door samenwerking van Stadsdeel De Baarsjes, Productiehuis Cinema De Liefde, en twee beeldende kunstenaars uit Amsterdam. Voor dit zogenaamde Havik-project (Het Anti-Vandalisme Initiatie Kunst) werden de kunstenaars Wlodzimierz Liszka en Rozemarijn Schuring gevraagd om jongeren op een positieve wijze vertrouwd te maken met de kunstwerken in het stadsdeel.

Liszka, een van oorsprong Poolse fotograaf bedacht het plan een fotowedstrijd te organiseren onder jongeren tussen 12 en 18 jaar, waarbij de kunstwerken in De Baarsjes een onderdeel vormen van de opdracht.
Liszka, Schuring en het Produktiehuis Cinema De Liefde hebben tezamen dit fotoproject verwezenlijkt, waarbij een belangrijk onderdeel het zich (kunst)bewust maken van de doelgroep is.

Aan de fotowedstrijd is een expositie van alle inzendingen gekoppeld. Wethouder van Kunst en Cultuur, Margreet Elings, zal de expositie openen door 9 (geld)prijswinnaars bekend te maken. De expositie vindt plaats in Kappers, Kunst & Internet, Hoofdweg 240, de opening vindt plaats op vrijdag 24 november om 16.00 uur. Ook zal op deze dag een overzichts-affiche verschijnen, dat alle inzendingen tot zijn recht laat komen.
De expositie is tot aan het eind van 2000 te bezichtigen.nieuwspagina