Baarsjes aktueel - week 42

15 oktober t/m 21 oktober 2000


Buurtoverleg Mercatorbuurt

H.E. Krommendijk, wethouder Mercatorbuurt, nodigt de bewoners van de Mercatorbuurt, namens het Dagelijks Bestuur, uit voor een buurtoverleg in het kader van het buurtgericht werken.

Datum: Donderdag 2 november 2000
Plaats: Buurthuis De Tagerijn (1e verd.) Balboastr. 18
Aanvang: 19.30 uur


De agenda van het buurtoverleg ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Mededelingen vanuit het stadsdeel
  • Geluidsoverlast
  • Inventarisatie agendapunten volgend overleg
  • (Knel)punten en wensen uit de buurt
  • Rondvraag en sluiting (21.30 uur)nieuwspagina