Baarsjes aktueel - week 38

17 september t/m 23 september 2000


Jongerencentrum houdt prijsvraag voor nieuwe naam

Het vroegere jongerencentrum Pandora is verhuisd naar een nieuw pand in de Vasco da Gamastraat. Dat gebouw heet al De Zuidpool, maar voor het nieuwe jongerencentrum is nog geen naam gevonden.

Daarom looft het jongerenwerk een prijs uit voor diegene die de beste naam bedenkt. De winnaar krijgt honderd gulden en de eer.

Jongeren tussen de 12 en 25 mogen meedoen. Ideeën moeten voor 27 september zijn ingeleverd.
Deelnameformulieren zijn te krijgen door te bellen met 6122500 nof kunnen worden opgehaald in de Vasco da Gamastraat 19.
Tijdens de officiële opening op 30 september wordt de winnende naam bekend gemaakt.Gebrek leerkrachten knelt op St. Jan

Met een brandbrief aan de deelraad vraagt de medezeggenschapsraad van de basisschool St. Jan aandacht voor het tekort aan leerkrachten. De school kampt met een hoog ziekteverzuim en invallers zijn niet te krijgen.

De situatie baart de medezeggenschapsraad ernstige zorgen. Voorzitter R. Keijzer heeft van het schoolbestuur een zwijgplicht opgelegd gekregen maar wil nog wel kwijt dat hij al vaker aan de bel getrokken heeft over dit probleem.

Portefuillehouder Onderwijs, H. Krommendijk, wijst op het gezamenlijke actieplan van de schoolbesturen en de stadsdelen in Amsterdam. Binnenkort begint er onder andere een grootsscheepse wervingscampagne en wordt de vervanging van leerkrachten efficiënter geregeld. Ook is er een verkorte opleiding gekomen voor mensen met een hbo-achtergrond.

Krommendijk vindt ook dat het schoolbestuur een verantwoordelijkheid heeft. Extra inzet zou met een ander systeem van salariëren beter beloond moeten worden.nieuwspagina