Baarsjes aktueel - week 43

22 oktober t/m 28 oktober 2000


De Euro in De Baarsjes

Voor het invoeren van de euro als betaalmiddel in 2002 is in De Baarsjes een projectteam in het leven geroepen.
Het team heeft een Plan van Aanpak, een Beleidsnotitie en een Communicatieplan opgesteld waarin wordt beschreven hoe de invoering van de euro wordt uitgevoerd en volgens welke eisen en voorwaarden.


Uitgangspunten van het beleid van de euro in De Baarsjes:
  • De gulden blijft rekeneenheid t/m 31 december 2001
  • De euro wordt tot die tijd alleen daar gebruikt waar dat noodzakelijk is
  • Voor jaarrekeningen geldt een geleidelijke overgang
  • Informatie-uitwisseling over de jaren t/m 2001 verloopt in guldens, ongeacht het tijdstip waarop deze plaatsheeft
  • De gemeente draagt zorg voor een soepele overgang naar de euro van die bedrijven en instellingen waarvoor zij financieel verantwoordelijk is
  • De voorlichting moet aanvullend zijn op landelijke acties.
Er zal bij overheidsloketten per 1 juli 2001 dubbele prijsaanduiding toegepast worden.
Gedurende het project wordt de bedrijfsvoering binnen De Baarsjes en de dienstverlening aan de inwoners minimaal verstoord.
Multiculturele mozaïek

Vrouwen uit de Baarsjes fleuren het Magalhaensplein op

Vrouwencentrum Mozaïek beleefde zaterdag 21 oktober een trots moment met de onthulling van de door 26 vrouwen gemaakte bank van mozaïek aan het Magalhaensplein.

Yasmin Kaddour, initiatiefnemer en projectleider voor het vervaardigen van de bank, vertelt met veel enthousiastme over haar project en de betrokkenheid van de vrouwen.

Vrouwencentrum Mozaïek is een buurtcentrum voor vrouwen van alle nationaliteiten. Er worden taallessen gegeven en handenarbeidcursussen en er is altijd inloop.
Er werd ondanks de naam nog geen cursus mozaïek aangeboden. Daar komt nu verandering in. Het project met de bank was zo'n succes dat ze nu twee maal per jaar een cursus gaan aanbieden.

Wethouder Margreet Elings, zelf actief betrokken bij het vrouwencentrum, onthulde de bank en uitte de hoop dat de mannen uit de buurt nu de uitdaging aan wilden gaan een eigen bank te maken.
Aan de andere kant van het plein staat een lelijke bruine muur waar velen graag een kleurige bank zouden willen zien.


Uiteindelijk hebben 26 vrouwen meegewerkt met 6 nationaliteiten; Turks, Marokkaans, Surinaams, Algerijns, Nederlands en Duits.
Mooiste moskee van Nederland

Akkoord bereikt in strijd rondom het voormalige RIVA-terrein

Het definitieve plan voor het voormalige RIVA-terrein voorziet in de sloop van alle op het terrein aanwezige bebouwing en de realisering van circa tachtig grotere koopwoningen en 2000m2 nietwoonfuncties.
Er is ruimte gemaakt voor 2000 m2 aan maatschappelijke voorzieningen en 1000m2 aan bedrijven.

Voor de nieuw te bouwen moskee (de mooiste van Nederland) is Marc Breitman uit Parijs gevraagd het ontwerp te maken.nieuwspagina