Baarsjes Nieuws

Jan van Galenbad weer open!
Het Jan van Galenbad is weer geopend voor de zomer!

Openingstijden: 10.00-17.30 uur, zeven dagen per week.
De kassa sluit om 17.00 uur. Bij erg mooi weer blijft het bad 's avonds een uur langer open.

Toegangsprijzen:
Tot 16 jaar: f 4,50
16-65 jaar: f 5,00
65+: f 4,50

Seizoenskaarten f 100,-
Voor kinderen onder de 16 jaar en 65-plussers f 90,-
Een 12-badenkaart kost f 50,-
Voor kinderen onder de 16 jaar en 65-plussers f 45,-

In verband met de bouw van het nieuwe combi/speeltuingebouw aan de Orteliuskade is tijdelijk een stuk van de ligweide niet beschikbaar voor zwembadbezoekers. Als het combigebouw klaar is (volgens planning in augustus), worden de bouwhekken weer verwijderd. Onze excuses voor het ongemak.


Zie ook:

De Baarsjes eert Tony Raap
Opening Speeltuin Mercator
Project Jan van Galenbad en omgeving wordt Mercatorparknieuwspagina