Baarsjes Actueel - Week 14

01 - 07 april 2001
Machinale parkeergarage dé oplossing

De technische mogelijkheden zijn zover gevorderd dat er tegenwoordig volautomatische parkeersystemen bestaan.
De auto wordt bovenop een lift geplaatst, de bestuurder stapt uit, en vervolgens verdwijnt de auto ondergronds, waar een robot de auto in een parkeervlak zet. Stadsdeelwethouder M. Elings wil met de bewoners van de Chassébuurt en de Orteliusbuurt gaan praten over invoering van een dergelijk geavanceerd systeem.

De parkeerdruk in De Baarsjes neemt nog steeds toe. Elings denkt daarom dat parkeergarages ontonkoombaar zijn. Door auto's ondergronds te parkeren kan er weer ruimte komen op straat, bijvoorbeeld voor spelende kinderen. De gebruikeleijke bezwaren die gelden voor een traditionele parkeergarage, kunnen met een volautomatisch systeem omzeild worden. De bestuurder blijft op straat, en hoeft dus niet de anonieme garage in, en de auto kan ook niet opengebroken worden.

Een beslissing is echter nog ver weg. Eerst wil de wethouder met de buurtbewoners overleggen om vast te stellen of zij ook voor zo'n nieuw systeem willen betalen. Elings: 'Het kost natuurlijk veel geld, en je kan dat niet laten opbrengen door de gemeenschap, want dan doe je de mensen tekort die geen auto hebben. De automobilist moet er dus wel voor willen betalen.'
Om op korte termijn de overlast van gepaarde auto's te verlichten heeft de wethouder een onderzoek in gang gezet naar mogelijke maatregelen.
Eventueel zou in De Baarsjes betaald parkeren ook 's nachts kunnen worden ingevoerd.

Zie ook:
Actie tegen overlast auto Baarsjes (07-03-2001)

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 04-04-2001Bomen Hoofdweg, behouden of toch verwijderen?

De Groenen in De Baarsjes zijn ontstemd over de trekproef waaraan stadsdeelwethouder M. Elings de iepen op de Hoofdweg wil onderwerpen.
Volgens Marianne Ottens van De Groenen is dat een alibi om de bomen te kunnen verwijderen. Elings meldt echter dat het slechts om de uitvoering van eerder vastgesteld beleid gaat.


Toen de Hoofdweg zou worden opgeknapt, wilde de gehele deelraad de grote iepen verwijderen. De Groenen staken daar een stokje voor door haar beklag te doen bij de gemeente, die oordeelde dat de bomen behouden moesten blijven. Er kwam zes ton op tafel om de toekomst van de bomen te garanderen.
Maar toen de eerste schop in de grond ging, ging het mis, volgens Ottens. Werklieden hebben volgens haar de wortels van de bomen beschadigd door machinaal te graven. Het bureau dat erop moest toezien dat het goed ging, is in gebreke gebleven. De bomen hebben dus een beschadigd wortelstelsel, en als ze het begeven tijdens de trekproef, is dat de schuld van het stadsdeel, stelt Ottens. Vorig jaar zijn twee bomen op de Hoofdweg omgewaaid. Dat toont volgens haar aan dat de wortels beschadigd zijn.

Wethouder M. Elings geeft toe dat het een en ander fout is gegaan tijdens de werkzaamheden, maar verzekert dat het stadsdeel er alles aan doet de bomen te behouden.
De trekproef wordt gedaan op advies van ingenieursbureau Omegam. Dat onderzocht in 1998 de conditie van de bomen en adviseerde om drie jaar later hun toestand opnieuw te onderzoeken. Elings: 'We moeten als lokale overheid zorgvuldig omgaan met de veiligheid. Als er een boom tussen staat die niet goed is, moeten we dat constateren voordat ze omwaaien. Ik zie niet in wat daar op tegen is.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 04-04-2001Bosch Films en stadsdeel houden jongerenmanifistatie

In opdracht van stadsdeel De Baarsjes heeft Bosch Film aan de Baarsjesweg een jongerenmanifistatie op poten gezet. Opdracht was in korte tijd zoveel jongeren te mobiliseren om te laten horen en zien wat zij in hun leven tegenkomen aan problemen en tegenwerking. Door middel van gesprekken en discussies maken ongeveer honderd jongeren samen met een film- en een theaterregisseur een film en verschillende toneelstukjes waarin ze zich uiten.

Het is de bedoeling deze stukjes tijden de manifistatie op zondag 8 april te laten zien aan instanties als politie, buurtwerk, stadsdeel, welzijnswerkers en andere die met jeugdwerk te maken hebben. Aan de hand van de opvoeringen en de film wordt er gediscussieerd.

Zie ook:
destraatisvanons


nieuwspagina 2001        nieuwspagina