Baarsjes Actueel - Week 18

30 april - 06 mei 2001
Verkeersgevaarlijke situaties onder de loep

Stadsdeel De Baarsjes en de gemeentelijke dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (diVV) gaven donderdag 19 april j.l. het startsignaal voor een onderzoek naar verkeersgevaarlijke situaties in de omgeving van scholen en de routes van school naar huis.

Door middel van enquetes wordt directies en docenten van scholen, de leerlingen en hun ouders naar hun mening gevraagd over de routes van huis naar school en andersom. Zodra de gegevens bekend zijn wil het stadsdeel aan de slag met verkeerseducatie op de scholen en het wegnemen van gevaarlijke situaties door het nemen van infrastructurele maatregelen. De politie is bij het project betrokken met het controleren op gevaarlijke situaties en het handhavingsbeleid.

Het project -Tussen school en huis- heeft een looptijd van ongeveer twee jaar. In deze twee jaar zijn de volgende fasen onderverdeeld:
  • de voorbereiding; het werven van scholen en het organiseren van een startbijeenkomst
  • het onderzoek; het in kaart brengen van gevaarlijke situaties in het stadsdeel d.m.v. enquetes
  • de planvorming; het maken van plannen voor maatregelen op het gebied van educatie, infrastructuur en handhaving
  • de uitvoering; het uitvoeren van maatregelen op de verschillende terreinen
  • de nazorg; de evaluatie van de gevolgde aanpak.

In De Baarsjes is op 19 april de eerste fase afgesloten met een startbijeenkomst.

De volgende scholen zullen hun medewerking verlenen:
De As-Siddieqschool, de Admiraal de Ruyterschool, de Corantijn, de Kleine Prins, de Roos, de Dr. J.Th. de Visserschool, de Rosa Boekdrukkerschool, de Joop Westerweelschool, de St. Janschool, de Wissel, Nieuw West S.g.T.S. Patrimonium en de 10e Montessorischool.

Bron: De Echo d.d. 25-04-2001


nieuwspagina 2001        nieuwspagina