Baarsjes Actueel - Week 35

02 september - 08 september 2001
College stelt uitvoeringsplan autovrije zondag 4 november vast

Het college van B&W heeft het uitwerkingsplan van de tweede Amsterdamse autovrije dag van dit jaar vastgesteld. Op zondag 4 november zal een groot deel van het gebied ten zuiden van het IJ en binnen de ring A10 autovrij zijn.

Afgesloten

Met 40 afsluitposten worden tussen 09.00 en 17.00 uur de binnenstad en de stadsdelen Oost/Watergraafsmeer, Zeeburg, Amsterdam Oud Zuid (deels), Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer en Westerpark afgesloten voor inkomend auto- en motorverkeer. Het afgesloten gebied, dat de vorm heeft van een vlinderdas, heeft een oppervlakte van 36 km2 en er wonen 315.000 Amsterdammers. Afgesloten wordt het gebied binnen de ring A10 ten zuiden van het IJ, met uitzondering van het deel dat begrensd is door de Amstel, de ring Oud-Zuid en het Vondelpark/Cornelis Lelylaan.

Ontheffing

Op de autovrije zondag van 4 november zal hetzelfde ontheffingsregime gelden als op de autovrije zondagen in 1999, 2000 en de aanstaande autovrije dag op 22 september. Brandweer, politie, ambulance, bussen (in lijndienst), trams, taxi's, stadsmobiel en touringcars met een specifieke bestemming mogen de stad inrijden. Ook een aantal groepen met een aantoonbaar spoedeisend karakter (waaronder verloskundigen, reinigingsvoertuigen, maar ook invaliden met een invalidenkaart) hebben toegang.

Borden

Op de ring A10 zal Rijkswaterstaat met borden aangeven dat de stad voor een groot gedeelte niet met de auto of motor te bereiken is. Twee afritten van de A10 worden afgesloten (S111 buiten- en binnenring richting Johannes Blookerweg en S104 binnenring richting Bos en Lommerweg). Men wordt geadviseerd gebruik te maken van het transferium Arena of van de bestaande P+R-voorzieningen buiten de ring A10. Deze locaties zullen op 4 november gratis zijn, evenals het bijbehorende transport per openbaar vervoer.

Doel

De gemeente Amsterdam wil met de autovrije zondag laten zien dat de stad goed te bereiken is door het gebruik van openbaar vervoer, de fiets, etc. Tegelijkertijd bevordert de dag de leefbaarheid in de stad door mensen te laten ervaren dat het met minder auto's in de straten en op pleinen prettig vertoeven is.

Europese autovrije dag

De Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur heeft op 16 mei jl. ingestemd met een voorstel waarin de binnenstad aansluit bij de Europese autovrije dag van 22 september, en op 4 november een autovrije zondag plaatsvindt waaraan zowel de binnenstad als een aantal stadsdelen meedoet.


nieuwspagina 2001        nieuwspagina