Baarsjes Actueel - Week 48

2 december - 8 december 2001
Raadsleden akkoord met begroting 2002 De Baarsjes

Op verzoek van de politieke partijen kan de bibliotheek aan het Mercatorplein op zaterdag tot 16.00 uur open blijven. Sinds de komst van de internetkamer, leeszaal en tentoonstellingsruimte is de bibliotheek erg populair geworden.

Ook hebben de politieke partijen ervoor gepleit dat de vrijwilligers in De Baarsjes in het zonnetje gezet worden. Er komt een boekje waar de ruim vijftig vrijwilligersorganisaties in staan: begin volgend jaar wordt dat feestelijk gelanceerd, compleet met prijsuitreiking voor de vrijwilliger van het jaar.

Het Wijkcentrum kan in 2002 de meer dan twintig groeperingen en organisaties bijstaan die elkaar na 11 september voor het eerst opzochten om een interculturele dialoog te starten.

Alle partijen omarmen unaniem de komst van ondernemende kunstenaars in de Witte de Withstraat en Admiraal de Ruyterweg. De Baarsjes maakt de eerste maanden van 2002 een plan van aanpak voor de realisatie van vijftig nieuwe galeries, ateliers en kunstenaarswoningen. De kleurrijke bedrijvigheid die de Chassébuurt en de Orteliusbuurt met de galeries/ateliers in hun straten krijgt, kan ook een stimulans zijn voor de vele mode-ontwerpers, videoproducenten en muzikanten die nu al actief zijn in De Baarsjes.
Onder milieuliefhebberrs is De Baarsjes bekend om zijn verzamelde Groente- en Tuinafval (GFT), waarin nauwelijks plastic wordt aangetroffen. Het grof afval echter, wordt lang niet zo gedisciplineerd verzameld.

Voor de stadelijke vernieuwing komen nu de uitvoeringsjaren. De Chassébuurt en Orteliusbuurt krijgen verbeterde woningen, grotere woningen en ouderenwoningen. In het Mercatorbad wordt in 2004 een nieuw zwembad gebouwd. Door partnership met welzijnsorganisaties, kunnen 'brede scholen' zich concentreren op de kwaliteit van het onderwijs, terwijl partners in en om school de vraag op andere terreinen beantwoorden.
Ook is er een politieke roep om extra voorscholen. De Baarsjes telt intussen vijf voorscholen waar 470 jonge kinderen extra educatie krijgen.

In De Baarsjes wonen vijfendertigduizend mensen, afkomstig uit meer dan honderd landen, waaronder ook opvallend veel studenten, freelancers en kleine zelfstandigen.
De begroting bedraagt ruim honderd miljoen gulden.

Zie ook:
De Baarsjes presenteert de begroting voor 2002 (d.d. 17-10-2001)

Bron: De Echo d.d. 05-12-2001Buurtoverleg De Baarsjes

Het buurtoverleg voor de Mercatorbuurt vindt plaats op woensdag 12 december om 19.30 uur in buurthuis De Tagerijn, Balboastraat 18.

Voor de Does-, Tromp-, en Geuzenbuurt vindt het buurtoverleg plaats in ouderencentrum De Bestevaer, Jan van Galenstraat 107g. Aanvang 19.30 uur.


Bron: De Echo d.d. 05-12-2001Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders kunnen met elkaar in contact komen via het Amsterdams Netwerk.
Het Amsterdams Netwerk heeft circa 35 leden (de meeste afkomstig uit Amsterdam) en komen iedere eerste zondag van de maand bij elkaar in buurthuis de "Waterval" (Van Hallstraat 10 in Westerpark).
Vaak koken ze samen, eten ze samen en borrelen ze. Volgende maand gaan ze een speelgoed en kinderkleding markt organiseren. Ook gaan ze af en toe samen er op uit bijv. bowlen, Efteling of kamperen. Ook praat het Amsterdams Netwerk over woongroepen en kinderopvang onderlinge uitwisseling en houden ze contact met andere organisaties die zich daarmee bezig houden.

Zin om een keer te komen of contact te houden?
Mail dan naar
Teresa of kijk op de landelijke site www.ouderalleen.nl of op onze club.
Tevens houdt het Amsterdams Netwerk onderling contact d.m.v een mailinglijst.Buurtschouw Postjesbuurt

Vier keer per jaar spreken bewoners, ondernemers en buurtwethouder elkaar tijdens het 'buurtoverleg'. Op de agenda staan alle mogelijke onderwerpen die de buurt schoner, veiliger en gezelliger kunnen maken. Het overleg krijgt dit keer een andere vorm, namelijk die van een buurtschouw. Bij deze schouw lopen buurtbewoners, politici, Nuon, politie en andere instellingen door de buurt om knelpunten te signaleren.

Voor deze gelegenheid wordt de Postjesbuurt in tweeën gesplitst. Het gebied dat wordt begrenst door de Hoofdweg, Baarsjesweg, Surinamestraat en de Postjesweg is als eerst aan de beurt en wel op maandag 17 december vanaf 19.30 uur.
Start: Buurtservicepunt Baarsjesweg 302.


nieuwspagina 2001        nieuwspagina