Baarsjes Actueel - Week 19

07 mei - 13 mei 2001
Gebrek aan poepopruimers

Het vlot niet erg met het schoonmaken van de hondenuitlaatstroken in De Baarsjes.

Vorig jaar zijn met veel moeite acht gesubsidieerde arbeidskrachten geworven, zogenaamde WIW'ers.
Vier van hen werden vrijwel onmiddelijk langdurig ziek. Daardoor blijven taken liggen, zoals het rijden met de hondenpoepmachine, aldus de voorjaarsnota.

Zie ook:
Regels voor honden in stadsdeel De Baarsjes.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 09-05-2001Baarsjes pakt criminaliteit in horeca aan

Om te voorkomen dat de georganiseerde misdaad horecagelegenheden misbruikt, gaat het bestuur van De Baarsjes scherper toezicht houden op de gang van zaken rond de horeca in het stadsdeel. Een geautomatiseerd informatiesysteem is één van de middelen die daarbij wordt ingezet.

De Baarsjes bouwt van horecazaken een dossier op met behulp van het nieuwe horeca-informatiesysteem, een speciaal voor dit doel ontwikkeld computer-netwerk dat bij de centrale stad, stadsdeel Zeeburg en Oud-Zuid al in gebruik is.
Bij vermoedens van onrechtmatigheden houdt het politiewijkteam in De Baarsjes toezicht door te controleren of de vergunninghouder tijdens de openingstijden werkelijk in de zaak aanwezig is.

Beter toepassen van bestaande regelgeving is het uitgangspunt van het nieuwe beleid. Selectiever en gefundeerder toekennen van vergunningen moet ondernemers met een criminele achtergrond uit het stadsdeel weren. Ambtelijke organisaties en politie zeggen daartoe intensiever te gaan samenwerken.

Het nieuwe beleid bevindt zich nog in een verkennende fase, stelt het stadsdeel. In juni moet er een plan liggen, in augustus begint de uitvoering.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 09-05-2001Stijging extreme overlast zet door

In 2000 heeft zich in De Baarsjes opnieuw meer extreme overlast afgespeeld dan in het jaar daarvoor.

Het Coördinatiepunt Bestrijding Extreme Overlast behandelde 54 gevallen. Sinds het Coördinatiepunt in 1997 begon, tekent zich een constante stijging af van het aantal gevallen. Veroorzakers van langdurig overlast zijn meestal alleenstaande mannen tussen de dertig en vijftig jaar.

Het Coördinatiepunt onderscheidt twee soorten overlast.
Ten eerste 'onmaatschappelijk gedrag', overlast door personen die zich daar bewust van kunnen zijn. Maar ook is er overlast die psychiatrische patiënten veroorzaken, die meestal geen idee hebben van de gevolgen van hun gedrag. In de Mercatorbuurt komen beide soorten overlast het meest voor.

Naast het oplossen van extreme overlast, behandelt het Coördinatiepunt ook probleemgevallen van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, zonder dat ze daarbij anderen tot last zijn.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 09-05-2001nieuwspagina 2001        nieuwspagina