Baarsjes Actueel - Week 40

07 oktober - 13 oktober 2001
De Baarsjes wil liever niet te veel rijksmonumenten

Een groot deel van De Baarsjes is gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. Omdat het ministerie van WVC de rijksmonumentenlijst wil uitbreiden met gebouwen uit de periode 1850 tot 1940, heeft een commissie hiervoor een selectie van gebouwen gemaakt, waaronder grote huizenblokken in De Baarsjes. Het dagelijks bestuur van De Baarsjes bedankt liever voor die eer.

Het is misschien leuk om in een pand te wonen dat een rijksmonument is, maar er kleven nadelen aan. De status beschermt tegen ondeskundig onderhoud of wijzigingen van het gebouw. De eigenaar krijgt daardoor een veel grotere verantwoordelijkheid, maar mag ook een hogere huur vragen vanwege de hogere onderhoudskosten.

De Baarsjes moet nog instemmen met de voordracht van gebouwen voor de rijksmonumentenlijst. Hoewel de commissie meer dan 1400 woningen heeft geselecteerd, wil het dagelijjks bestuur alleen woningen op die lijst zetten die eigendom zijn van woningbouwverenigingen. Woningen van particuliere verhuurders kunnen beter geen rijksmonument worden vanwege de nadelen voor de verhuurder.
Op 16 oktober beslist de deelraad over deze aanpak.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 10-10-2001Verlichting Mercatorplein

Gedurende een proefperiode van een jaar is één van de uurwerken van de noordelijke toren op het Mercatorplein verlicht geweest. Deze proef heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom is afgezien van deze manier van verlichten.

Dit geldt ook voor het aanlichten van de contouren van de toren.
Uiteindelijk is gekozen voor het alleen van binnenuit verlichten van alledrie de uurwerken op de toren. Hiertoe worden de wijzers en wijzertekens zelf voorzien van licht.
Voor vragen: 589 24 65.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 10-10-2001Particuliere verhuurders rekenen vaak te veel huur

Bijna tweederde van de particuliere verhuurders vraagt een te hoge huur. Dat constateert het Huurteam Baarsjes/Bos en Lommer. Het huurteam bezoekt woningen, en helpt bewoners bij het verkrijgen van huurverlaging.

Het afgelopen jaar bleek dat in De Baarsjes bijna 66 procent van de huurders te veel huur overmaakt. In Bos en Lommer betaalt 59 procent van de huurders te veel. De huur is gemiddeld 5 procent te hoog. Daarbij zijn er ook uitschieters; huurders die meer dan 40 procent te veel moeten betalen. Maar ook het omgekeerde komt voor; huurders die minder huur betalen dan maximaal is toegestaan. Dit staat in het jaarverslag 2001 van het Huurteam Baarsjes/Bos en Lommer.

Deze gegevens gelden niet voor huurders van woningbouwverenigingen, want het huurteam is bedoeld ter ondersteuning van huurders van particuliere huiseigenaren. Het huurteam onderzoekt met instemming van de huurder diens woning, en berekent dan de maximale toegestane huurprijs. Met behulp van deze resultaten kunnen huurders meestal een huurverlaging krijgen.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-10-2001Extra hulp aan bewoners bij invullen formulieren

Vanaf 15 oktober start de formulierenbrigade in De Baarsjes. Dit is een groep mensen in dienst van Maatwerk, die is getraind om mensen te helpen die moeite hebben met de vele formulieren die zij in hun leven onder ogen krijgen. Te denken valt aan een belastingformulier, bijzondere bijstandformulier of bijvoorbeeld een kwijtscheldingsformulier.

Bewoners van De Baarsjes kunnen bellen naar telefoon 020 - 5611076. Dit is het centrale nummer van alle formulierenbrigades in heel Amsterdam. De centrale prikt een datum, tijd en plek. Vervolgens kan de bewoner naar de afspraak waar één of twee formulierenbrigadisten zijn die hem helpen.

In De Baarsjes zijn vooralsnog twee plekken, te weten: het Wijkcentrum op het Mercatorplein 17 en het Stadsdeelkantoor, kamer 002, Baarsjesweg 224.
Stadsdeel De Baarsjes hoopt op deze manier meer bewoners van dienst te zijn.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes


nieuwspagina 2001        nieuwspagina