Baarsjes Actueel - Week 49

9 december - 15 december 2001
Stadsdeelvoorzitter zit straks niet meer voor

De stadsdeelvoorzitter zit na de verkiezingen niet langer de deelraad voor. De raadsvergadering wordt door een apart aan te stellen voorzitter geleid, die niet noodzakelijkerwijs uit de raad afkomstig is. Dat voorstel doet het dagelijks betuur.

De burgemeester van Amsterdam is voorzitter van de gemeenteraad maar komt er niet uit voort. Hij wordt benoemd, en geacht boven de partijen te staan. De deelraden daarentegen worden voorgezeten door de leider van de grootste partij. Net als de eerste minister van het land is de stadsdeelvoorzitter een politieke figuur. De stadsdeelvoorzitter heeft in het huidige stelsel een dubbele rol. Hij leidt niet alleen het dagelijks bestuur (de 'regering') maar is ook voorzitter van de deelraad ((het 'parlement'), die juist tot taak heeft om het dagelijks bestuur te controleren.

In het nieuwe 'duale' stelsel dat na de verkiezingen in stadsdelen kan worden ingevoerd, is de voorzitter van de deelraad niet langer automatisch de leider van de grootste partij. Het dagelijks bestuur van De Baarsjes stelt voor om iemand van buiten, of een ander lid van de gemeenteraad dan de beoogd stadsdeelvoorzitter, tot voorzitter van de raad te benoemen. De rol van stadsdeelvoorzitter en voorzitter van de deelraad wordt gescheiden, als de deelraad met dit voorstel akkoord gaat.
Verder wil het bestuur een eigen secretaris, naast een aparte griffier voor de deelraad.Afvalstoffenheffing

De stadsdeelraad van De Baarsjes heeft in haar vergadering van 28 november besloten de tarieven van de afvalstoffenheffing voor 2002 met 30,6% te verhogen.

Werd er in 2001 nog maar f 396,- betaald, in 2002 wordt dat f 516,42. De VVD heeft een motie ingediend om het in de ogen van de partij 'slechte functioneren van het stadsdeel in het verleden' niet op deze manier af te wentelen op de bewoners van de Baarsjes. Mede omdat hierdoor de lagere inkomensgroepen onevenredig zwaar getroffen worden. Eerder al besloot het Dagelijks Bestuur, bestaande uit Groen Links en PvdA, om per 1 januari 2002 betaald parkeren in te voeren tot 23.00 uur.Kerstdiner

Leefbaarheidsgroep De Baarsjes biedt ouderen uit de buurt een kerstdiner aan. Het diner wordt dinsdag 18 december geserveerd in eetcafé De Tulp, Postjeskade 200.

Het kerstdiner kost vijftien gulden voor driegangen en een consumptie.
Wie mee wil eten, kan zich melden via telefoonnr. 612 56 42.Tentoonstelling bibliotheek

In de bibliotheek Mercatorplein is van 14 december tot begin februari 2002 een bijzondere tentoonstelling te zien met werken van verschillende kunstenaars met een verstandelijke handicap.

Zij komen twee maal per week bij Creade in stadsdeel Zuidoost onder begeleiding schilderen, tekenen, boetseren en sieraden maken. Creade verzorgt ook cursussen museumbezoek en creatieve vakanties voor mensen met een verstandelijke handicap.

De openingstijden van de bibliotheek zijn: ma. 14.00-20.00 uur, di. gesloten, wo. 10.00-17.00 uur, do. 14.00-20.00 uur, vr. 10.00-17.00 uur en za. 11.00-16.00 uur.
Meer informatie: 612 64 36


nieuwspagina 2001        nieuwspagina