Baarsjes Actueel - Week 11

11 - 17 maart 2001
Sloot wordt snelweg voor dieren

Een gemakkelijke route voor beestjes en planten wordt de sloot langs de Jan Evertsenstraat, die het Rembrandtpark verbindt met de Sloterplas.

De sloot is oorspronkelijk bedoeld voor de afwatering van het Rembrandtpark. Om de diversiteit aan levensvormen in het Rembrandtpark te stimuleren, wordt de sloot uitgebaggerd en krijgt glooiende oevers die langzaam in het water aflopen. Zo krijgen dieren en planten die zich thuis voelen op het grensvlak van water en land betere kansen, en zal, zo is de bedoeling, een uitwisseling van insecten, amfibieën, kleine zoogdieren en verschillende soorten planten tussen het Rembrandtpark en de Sloterplas plaatsvinden.

Het ombouwen van de sloot is een uitbreiding van het 'Ecolint' dat DWR de afgelopen jaren in Amsterdam heeft aangelegd. Onlangs hebben ook de sloten in het Vondelpark dergelijke glooiende oevers gekregen.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 14-03-2001


nieuwspagina 2001        nieuwspagina