Baarsjes Actueel - Week 37

16 september - 22 september 2001
Strengere parkeercontrole De Baarsjes

De dienst Stadstoezicht gaat 's avonds in De Baarsjes surveilleren. Op dit ogenblik controleren alleen ambtenaren van de Parkeer Combinatie Holland (PHC) of auto's legaal zijn geparkeerd. Zij mogen geen boetes uitdelen, alleen een belastingaanslag.

Om het juist parkeren strenger te handhaven, wil De Baarsjes koppels surveillanten maken die bestaan uit een functionaris van PHC en dienst Stadstoezicht.

Dit staat in een notitie die deze week in de Commissie Stadsdeelwerken wordt besproken. In de meeste stadsdelen is Stadstoezicht reeds lang axtief als controleur. Stadstoezicht kan auto's wegslepen en wielklemmen aanleggen. Omdat De Baarsjes, net als Bos en Lommer een contract heeft afgesloten met de Parkeer Combinatie Holland, konden deze dwangmiddelen tot nu toe niet worden aangewend. Aangezien De Baarsjes het parkeerregime uitbreidt tot elf uur s'avonds, is inschakeling van Stadstoezicht nu wel mogelijk.

Zie ook:
Actie tegen overlast auto Baarsjes (d.d. 07-03-2001)Edelsmedenschool plots dicht

De vakschool voor edelsmeden en uurwerktechniek in Amsterdam gaat sluiten. De 350 leerlingen kregen bij het begin van dit cursusjaar te horen dat ze vanaf augustus 2002 terecht kunnen in Schoonhoven of Rotterdam.

P. Weel, directeur van beide scholen:'Pas vorig jaar oktober werd 'pijnlijk duidelijk' dat er door de dalende aantallen leerlingen echt iets moest gebeuren, benadrukt hij: ,,We hebben een bureau laten uitzoeken wat onze toekomstmogelijkheden waren, maar hun rapport lag er pas in mei. Dat we weg zouden moeten was toen nog niet duidelijk, dus daar hebben we de leerlingen niets over gezegd. Het definitieve besluit is pas in juli door Zadkine genomen.''

'Ongelukkig' is het allemaal wel, geeft Weel toe. ,,Maar wie geld terug wil, kan dat krijgen.''
Vervelender vindt hij dat veel jonge leerlingen er tegen opzien om uit huis te gaan. ,,Aan de andere kant: dat moesten onze leerlingen uit pakweg Overijssel of Limburg altijd al.''

De verhuizing van de opleidingen 'goud en zilver en juwelier' naar Schoonhoven, en die van 'graveren en uurwerktechniek' naar Rotterdam is de goedkoopste en beste oplossing, zegt ook T. Ras van het regionale opleidingencentrum Zadkine in Rotterdam. Hier werden beide vakscholen in 1996 bestuurlijk ondergebracht. De verliezen -1,4 miljoen per jaar voor beide scholen- zijn te groot om de Amsterdamse studenten eerst nog af te laten studeren, volgens Ras.

Bron: Trouw d.d. 20-09-2001


nieuwspagina 2001        nieuwspagina