Baarsjes Actueel - Week 20

14 mei - 20 mei 2001
De Baarsjes stemt in met Toekomstvisie Chassébuurt

De raad van stadsdeel De Baarsjes is onlangs akkoord gegaan met de Toekomstvisie voor de Chassébuurt. Deze buurt moet weer levendig en vitaal worden, met verschillende soorten woningen en bedrijvigheid. Ook moet er meer ruimte op straat komen en moeten de bewoners betere kansen krijgen.

In 2010 moet de Chassébuurt een wijk zijn waar alle mensen zich thuis en veilig voelen, de mensen hun buren kennen, iedereen zich kan ontplooien, goede woonruimte is, kinderen en jongeren de ruimte krijgen, onderwijs wordt gegeven, goede verbindingen zijn en de straten schoon en mooi zijn.

Deze Toekomstvisie is tot stand gekomen in samenwerking met de bewoners. Nu de stadsdeelraad zijn fiat heeft gegeven, is de volgende stap het maken van een plan van aanpak. Dit moet medio 2002 klaar zijn. Daarna kan de uitvoering van de plannen beginnen.

Bron: De Echo d.d. 16-05-2001nieuwspagina 2001        nieuwspagina