Baarsjes Actueel - Week 42

21 oktober - 27 oktober 2001
De Baarsjes presenteert de begroting voor 2002

Tien miljoen gulden voor kunstenaarsinitiatieven

Stadsdeel De Baarsjes wil dertig tot vijftig nieuwe galeries, ateliers en kunstenaarswoningen realiseren in winkelstraten zoals de Admiraal de Ruyterweg en de Witte de Withstraat. Voor deze zogenaamde broedplaatsen komt in vijf jaar tien miljoen gulden (4,5 miljoen euro) beschikbaar, onder meer via het Europese project URBAN. Het voorstel van de vier stadsdeelwethouders staat in de begroting 2002, waarover de Stadsdeelraad in november besluit.

De buurt heeft behoefte aan de kleurijke bedrijvigheid die eigen is aan ondernemende kunstenaars en die maakt dat zij niet alleen elkaars werkzaamheden inspireren, maar ook creatieve bedrijven, kunstpubliek en nieuwe horeca aantrekken, aldus het stadsdeel.
Nadat jarenlang gebouwd is aan de opleving van straten, huizen en woningen, is De Baarsjes toe aan cultureel elan. Nu al werken relatief veel kunstenaars in De Baarsjes en hebben kleine creatieve bedrijven zich hier gevestigd.

Tegelijkertijd zet de stedeliijke vernieuwing door. Volgend jaar beginnen de plannen voor de Ortelius- en de Chassébuurt uitvoering te krijgen. De Baarsjes bouwt grotere woningen en ouderenwoningen, verbetert woningen en laat een ontwerp maken voor een nieuw zwembad in het Mercatorpark, dat in 2004 gebouwd wordt.
Gebouwd gaat er ook worden aan parkeergarages onder nieuw te bebouwen terreinen, zoals het Riva-terrein waar de nieuwe moskee Aya Sofia komt. Wegens het urgente tekort aan parkeerplaatsen wordt volgend jaar betaald parkeren uitgebreid naar de avonduren.

Jongeren
De Baarsjes telt intussen vijf Voorscholen waar 375 peuters educatie krijgen. De basisscholen zijn bezig met kwaliteitsprogramma's voor lesmethoden, schoolmanagement en leerkrachten, via projecten als 'De school centraal'.
De mogelijkheden voor kinderopvang wordt sterk uitgebreid. Extra oog heeft het Stadsdeel in 2002 voor jongeren tot vijftien jaar, vooral voor meisjes. Voor hen is er uitgebreid sportbuurtwerk en een jongerenwerkteam.

Schone straat
Sinds de komst van ondergrondse afvalcontainers kunnen de bewoners op elk gewenst moment hun afval kwijt; behalve het grof vuil, dat eenmaal per week wordt opgehaald en tot grote ergenis van de buren gedurende de hele week rondom de (vaak overvolle) containers wordt neergezet.

Uit 110 landen
In Stadsdeel De Baarsjes wonen 35.000 mensen. Bijna 10.000 allochtonen (of hun ouders) zijn afkomstig uit 110 verschillende landen. Daarnaast wonen hier opvallend veel studenten en personen in vrije beroepen. Vrijwel alle ruimte is bebouwd met relatief veel kleine woningen en kleinschalige bedrijven. Bijna 50% van de bewoners beschikt over internet; het stadsdeel investeert de komende drie jaar dan ook bijna een miljoen gulden (450 duizend euro) in digitale dienstverlening, waaardoor de bewoners bijvoorbeeld electronisch formulieren en vergunningen kunnen gaan aanvragen.

Bron: De Echo d.d. 17-10-2001


nieuwspagina 2001        nieuwspagina