Baarsjes Actueel - Week 17

23 - 29 april 2001
Stormtest bomen

Het verkeer op de Hoofdweg tussen de Postjesweg en Mercatorplein zal donderdag 26 april en vrijdag 27 april last ondervinden van een grootschalige 'bomentest'.

De stormbestendigheid van zo'n 33 bomen wordt getest met een trekproef.
Aan de bomen worden kabels vastgemaakt waaraan met een kracht wordt getrokken die vergelijkbaar is met een flinke storm. Als de bomen het houden, mogen ze blijven. Twee bomen zijn al bezweken.

Zie ook:
Bomen Hoofdweg, behouden of toch verwijderen? (04-04-2001)

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 25-04-2001Miljoen voor herstel Admiraal de Ruijterweg

Opknapbuurt moet in 2003 zijn voltooid
Vroeger was de Admiraal de Ruijterweg een deftige herenstraat. Die allure moet de straat weer terugkrijgen. Hiervoor is zo'n honderd miljoen beschikbaar, dat deels afkomstig is uit het grote-stedenbeleid van minister Van Boxtel.

Het merendeel van het geld wordt besteed aan het verbeteren van de woningen. Het grote-stedenbeleid richt zich op drie 'pijlers', waarvan het opknappen van woningen er één is. Een andere pijler is het verbeteren van de economische structuur in een buurt.
In dit geval zullen de winkels naar de straathoeken verhuizen, om zo meer publiek te trekken, zegt projectleider Ed Koelé.

Voor de derde pijler, de sociale vernieuwing, zijn nog geen uitgewerkte plannen. Koelé:'Maar dat is ook belangrijk. Als je de straat goed wil houden, moet je aandacht hebben voor de mensen die er wonen.'
In 2003 moet de opknapbuurt zijn voltooid.


nieuwspagina 2001        nieuwspagina