Baarsjes Actueel - Week 21

21 mei - 27 mei 2001
Milieudienst Amsterdam - Nieuws

Het Platform Voorlichting Afvalstoffen is gestart met een nieuwe campagne over grofvuil met als boodschap: 'Opruimen van grofvuil. Je moet er wel wat voor doen.'

In mei start het Platform Voorlichting Afvalstoffen een nieuwe campagne over grofvuil met als boodschap: 'Opruimen van grofvuil. Je moet er wel wat voor doen.' De campagne stelt leefbaarheid en de eigen verantwoordelijkheid van Amsterdammers om grofvuil op de juiste manier weg te brengen of te laten halen, centraal. Het beeld laat een dame zien die met één hand een bank optilt, iets wat dus niet kan, en de hoofdboodschap luidt: 'Het kan. Een schone straat'.

Het opvallende beeld is zeer geschikt voor de posters die begin mei in de zogenaamde MUPI's (reclameborden) door de hele stad zullen hangen. Tevens wordt het beeld gebruikt op de kaarten die huis-aan-huis verspreid worden. Hierop staat wat grofvuil is, waarom het belangrijk is dat men het niet zomaar op straat zet en waar men het naar toe kan brengen of kan laten halen. Tevens worden alle telefoonnummers van de reinigingsdiensten van de stadsdelen genoemd.

In de campagne is er extra aandacht voor allochtone doelgroepen. De campagne is door campagnebureau Het Hoofdkantoor in overleg met het communicatiebureau MCA uit Utrecht doorvertaald naar allochtonen. Het concept-materiaal is getest aan een allochtoon panel. Er zijn speciale kaarten en posters gemaakt voor allochtone doelgroepen. Deze worden verspreid bij moskeeën, allochtone winkels, wijkcentra, etc. Ook brengt een promotieteam de campagne extra onder de aandacht. Op de lokale zender Migranten Televisie zal extra aandacht aan de campagne worden gegeven. De extra middelen voor allochtone doelgroepen worden gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.

Zie ook:
Milieu & Recycling -> Opruimen van grofvuil


nieuwspagina 2001        nieuwspagina