Baarsjes Actueel - Week 38

23 september - 29 september 2001
Uitslagen Stadsdeelmonitor 2001

Net als drie jaar geleden vormen rommel op straat en hondenpoep de grootste ergenissen van de bewoners van De Baarsjes. Daarnaast is burenoverlast een belangrijke bron van ergenis.

Niet zozeer in de Postjesbuurt, maar wel in de Admiralenbuurt-Noord geven de mensen aan dat ze hinder hebben van de buren vanwege geluid, stank, agressie en huisdieren.
Dit valt te lezen in de Stadsdeelmonitor 2001, de uitkomst van een grootschalige enquete die om de drie jaar wordt uitgevoerd.

Eén op de drie bewoners ervaart wel eens overlast van de buren. Eén op de tien mensen heeft daar elke dag last van. Deze cijfers zijn niet opvallend hoog of laag, aldus de onderzoekers. Ongeveer 12 procent van de mensen die overlast ervaart, vindt dat zo storend dat het wonen bijna onmogelijk wordt.

De wens om te verhuizen is groter geworden, vergeleken met 1998. 59 procent van de bewoners zegt binnen vijf jaar te willen verhuizen. Drie jaar geleden was dat nog 49 procent. Belangrijkste reden daarvoor is een te kleine woning, zegt meer dan de helft van de respondenten.
Iets meer mensen voelen zich in De Baarsjes veiliger dan drie jaar geleden. Over de politie is men minder tevreden geworden. In 1998 vond nog bijna de helft van de mensen dat de politie reageert op problemen in de buurt, nu is dat tot een derde teruggelopen.
De meerderheid is niet tevreden over de verkeersveiligheid. Slechts 35 procent van de bewoners vind De Baarsjes veilig genoeg. Dat is hetzelfde als in 1998.
Baarsjesbewoners gaan minder op vakantie dan de rest van Amsterdam, namelijk 64 procent tegen 75 procent in heel Amsterdam. Gemidddeld hebben vakantiegangers drieduizend gulden per huishouden aan hun vakantie gespendeerd.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 26-09-2001Kinkerbrug Kreatief

Kinkerbrug Kreatief houdt dit weekend open dag. Zondag 30 september zal Baarsjesweg 205 geheel in het teken staan van de verschillende cursussen op hobbygebied.

Er zal informatie worden gegeven over de volgende cursussen: pergamano, embossing, galsetsen en -schilderen, incire, 3D, ornare, poppen maken, gips gieten, kaarsen maken, kleien, ponsen, stempelen, encaustic art en sandy art.
Meer informatie: 0251-655027 of mail naar:
info@kinkerbrug-kreatief.nl


nieuwspagina 2001        nieuwspagina