Baarsjes Actueel - Week 04

22 - 28 januari 2001
Oplichters actief in Bos en Lommer

Namaak buurtconciërges, ongediplomeerde geisermonteurs of mensen die dringend van de telefoon gebruik willen maken; het is verschillende malen voorgekomen dat in Bos en Lommer een vreemdeling met een smoes een woning binnendringt.

Onlangs zijn de opvallende gele jassen van de buurtcongiërge gestolen. Stadsdeel Bos en Lommer heeft een waarschuwingsbrief aan de bewoners gestuuurd, die maant tot voorzichtigheid.

Buurtcongiërges komen altijd met zijn tweeëen en moeten een legitimatiebewijs met pasfoto kunnen tonen. Laat geen personen binnen die hun bezoek niet hebben aangekondigt, adviseert het bestuur.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-01-2001Kandidaat mag niet in deelraad

Het hoger beroep dat Dick van der Meer instelde tegen zijn afwijzing voor de deelraad van De Baarsjes, is afgewezen. De Baarsjes had van der Meer geweigerd omdat hij ambtenaar is bij de Dienst Binnenstad. Een ambtenaar mag sommige politieke functies niet bekleden.

Van der Meer ging in hoger beroep bj de Raad van State.
Hij betoogt dat de Dienst Binnenstad straks deel is van het nieuwe stadsdeel Binnenstad, zodat de functies wel gescheiden zijn. De Raad van State besliste echter dat het beroep te laat was. Van der Meer was niet thuis toen de brief met de afwijzing werd bezorgd, en kreeg deze weeken later in handen. Volgens de Raad van State had hij kunnen weten dat de brief bezorgd zou worden.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 24-01-2001Overlast van volle afvalcontainers

In Stadsdeel de Baarsjes zijn de afgelopen weken veel afvalcontainers niet op tijd geleegd.

Sinds half december ligt er regelmatig los afval rond de afvalcontainers. Voor de direct omwonenden geeft dit veel ergenis. De medewerkers van de reiniging doen al het mogelijke om het afval op tijd weg te krijgen. Dit heeft er helaas niet toe geleid dat de rommel veeel minder wordt. Er is een samenloop van organisitorische en technische problemen, waarvan de oplossing nu in zicht is.

Door kinderziektes aan de nieuwe huisvuilwagens, het overvloedige aanbod van afval rond de feestdagen en de lange wachttijden bij de vuilverbranding, zijn achterstanden ontstaan bij het legen van de afvalcontainers. Het scheiden van papier en glas is een enorm succes, waardoor ook extra inzet nodig is.

Sinds 16 januari beschikt het stadsdeel over een extra huisvuilwagen, waardoor de achterstanden vanaf 22 januari ingelopen zijn.Stadsdelen West, Bos en Lommer en De Baarsjes ook een dagje autovrij

De Europese autovrije dag op zaterdag 22 september wordt ook gehouden in de stadsdelen Oud-West, De Baarsjes en Bos en Lommer. Dat is het voorstel van wethouder Köhler (Verkeer). Daarmee zou de autoloze dag zich voor het eerst uitstrekken tot buiten de binnenstad. In april moet hierover een besluit zijn genomen.nieuwspagina 2001        nieuwspagina