Baarsjes Actueel - Week 44

4 november - 10 november 2001
SPELREGELS SAMEN VEILIG PRIJS 2002 / AVRO - STICHTING DE WIJK

  1. Voor de Samen Veilig Prijs 2002 komen alle initiatieven in aanmerking waarin buurtbewoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen om de veiligheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen leefomgeving te verbeteren.
  2. De initiatieven worden gedragen door bewoners en zijn op korte termijn (8 tot 10 weken) in de wijk uitvoerbaar.
  3. De initiatieven zijn gericht op zoveel mogelijk buurtbewoners, met aandacht voor de verschillende generaties en culturen in de wijk en leiden tot zichtbare resultaten, gericht op de langere termijn.
  4. De onafhankelijke jury selecteert inzendingen op originaliteit, draagvlak, haalbaarheid en duurzaamheid. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
  5. Genomineerden en prijswinnaars verlenen toestemming aan AVRO en Stichting De Wijk om (de uitvoering van) het genomineerde/prijswinnende plan in de publiciteit te brengen via alle beschikbare media.

Procedure en Tijdspad:
  1. Beschrijf uw initiatief, idee of project op maximaal 3 velletjes A4, waarin u duidelijk antwoord geeft op de 5 w's: wie, wat, waar, waarom en wanneer. Stuur uw plan vóór 21 november 2001 aan: AVRO Service Samen Veilig Prijs 2002 Antwoordnummer 20999 1200 VX Hilversum Of bel tijdens kantooruren 0900-1330 (55ct p.m.) Meer informatie: www.samenveilig.nl of www.wijk.nl of teletekst pagina 313.
  2. . Voorzie uw plan van een begroting en een precieze omschrijving waar u het project wilt uitvoeren. Omschrijf ook duidelijk met welke partijen u wilt samenwerken, hoe de begroting gedekt is en welke effecten u met uw initiatief beoogt.
  3. Let op: de uitvoering van uw idee dient te kunnen geschieden in de periode JANUARI TOT EN MET HALF MAART 2002. Projecten kunnen uiteraard (graag!) doorlopen na half maart, maar bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de dan bereikte en zichtbare resultaten of perspectieven.
  4. AVRO, Stichting De Wijk of het productiebedrijf Cinemedia nemen eventueel contact met u op om nadere vragen te stellen en/of om gegevens te controleren.
  5. De genomineerde wijken krijgen een 'startkapitaal' van 5000 gulden. De uiteindelijke winnaar krijgt naast de symbolische 'Samen Veilig Prijs 2002' een bedrag van 50.000 gulden dat ten goede moet komen aan het project.


nieuwspagina 2001        nieuwspagina