Baarsjes Actueel - Week 31

29 juli t/m 4 augustus 2002
Centraal meldpunt Nederlandse les in De Baarsjes

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel De Baarsjes wil een centraal meldpunt instellen voor cursussen Nederlands voor allochtonen. Dit meldpunt moet de afstemming verbeteren tussen de vraag naar taalcursussen en het aanbod.

Allochtonen die Nederlands willen of moeten leren kunnen in De Baarsjes vanaf najaar 2002 terecht bij een loket. Op dit moment zijn in De Baarsjes nog negen instellingen waar allochtonen naar toe kunnen voor een cursus Nederlands. Het meldpunt komt op een centrale locatie in het stadsdeel. Tot op heden was er een gebrekkige afstemming tussen de vraag naar Nederlandse les en het aanbod van de verschillende instellingen voor educatie. Ook is er gebrek aan passende kinderopvang voor mensen die Nederlands willen leren. Veel vrouwelijke cursisten stoppen dan ook met de lessen.

Het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel wil in 2002 en 2003 de kinderopvangplaatsen uitbreiden van 70 tot 101 plaatsen. Gemiddeld krijgen in De Baarsjes per jaar 400 tot 500 mensen les.
Eind september zal de stadsdeelraad een besluit over de nota nemen.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 24-07-2002

Zie ook:
De Baarsjes wil taalles bundelen (d.d. 17-04-2002)


nieuwspagina