Baarsjes Actueel - Week 27

1 juli t/m 7 juli 2002
Kinkerbrug gaat dicht

De Kinkerbrug gaat volgend jaar van mei t/m augustus dicht. Voor vernieuwing van de brug denken B&W 5,1 miljoen euro nodig te hebben.

De gemeente noemt de ingreep onvermijdelijk. Het bewegingsmechaniek en de elektrische installatie van de brug worden vervangen. Daarvoor moeten reizigers van 15 mei tot en met 15 augustus volgend jaar omrijden, wat mogelijk tot opstoppingen leidt. Voor fietsers komt er een hulpbrug.

De renovatie van de basculebrug over de Kostvelorenvaart staat overigens al enkele jaren op het programma. Het wegdek is op vele plaatsen aangetast en de rails verkeren in zeer slechte staat. Het nieuwe materieel van de GVB vereist bovendien dat sporen verder uit elkaar worden gelegd.


Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-07-2002Splitsen alleen na vergroten woning

De deelraad heeft vorige week de nota 'Woonvisie De Baarsjes' aangenomen. Daarin wordt de verkoop van bijna 3400 huurwoningen aangekondigd.

De verkoop van 2762 particuliere huurwoningen en 637 corporatiewoningen in de komende vier jaar, vloeit voort uit een afspraak van de gemeente Amsterdam met de corporaties en de stadsdelen. Den Haag eist van Amsterdam dat er meer koopwoningen komen, ten koste van het aantal goedkope huurwoningen. Als voorwaarde voor het splitsen van panden ten behoeve van verkoop, stelt het stadsdeel dat eigenaren kleine woningen moet samenvoegen tot grotere. De Barsjes heeft behoefte aan ruimere (koop)woningen, stelt de nota, om gezinnen te behouden.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-07-2002Expositie bibliotheek Mercatorplein

In de bibliotheek op het Mercatorplein is tot eind juli een fraaie expositie te zien van boeken die op een bijzondere manier zijn uitgegeven.

De boeken komen uit de verzameling van mevrouw C. Martini.
De bibliotheek Mercatorplein is vanwege de zomervakantie gesloten op zaterdag 13, 20 en 27 juli en op 3 augustus.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-07-2002Zondag 7 juli van 12.00-16.00 uur

Zoals elk jaar is er weer een speciaal Kinderfeest op het Mercatorplein

Voor kinderen van vier tot veertien worden allerlei activiteiten gehouden, zoals een lasergame, een zwembadrace en tobbedansen. Ook is er een hindernisbaan, een pottendraaifabriek en een kleefwand.
De organisatie is in handen van de Stichting Beheer Mercatorplein. Bel voor informatie op maandag en woensdag 5892.448.Dagelijks Bestuur schrijft Perspectievennota

Betere dienstverlening, strengere handhaving

Deze zomer maken de stadsdeelwethouders een begroting waarin vijf miljoen euro gaat naar onder meer extra schoonmaakacties van straten, netwerken die jongeren omringen en de politiepost op het Mercatorplein. Op de structurele budgetten bezuinigen zij één tot 2,5 miljoen euro, van 2003 tot 2006. Dit geld komt ten goede aan groot wegenonderhoud, nieuwe huisvesting van het stadsdeelkantoor (vanaf 2004) en nieuw beleid.

Dit schrijft het Dagelijks Bestuur in de Perspectievennota. De vernieuwingsprojecten gaan van denken naar doen, zoals de vernieuwing van de Chassébuurt en de Orteliusbuurt, het nieuwe gecombineerdee binnen/buitenzwembad in het Mercatorpark en de bouw van een nieuwe Westerweelschool, in combinatie met de nieuwe woningen 'Balboa'.

Betere dienstverlening gaat samen op met strenger handhaven, ondermeer door de milieupolitie en de inspecteurs van Bouw en Woningtoezicht. De bestrijding van organiseerde criminaliteit in horeca en vastgoed krijgt 34.000 euro extra, de netwerken die jongeren omringen 20.000 euro extra en voor wijkveiligheidsplannen komt er 30.000 euro bij.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 03-07-2002


nieuwspagina