Baarsjes Actueel - Week 36

2 september t/m 8 september 2002
Bezoekersaantal Verbaarsjes.nl blijft stijgen

Wist u dat er dagelijks gemiddeld zo'n 110 bezoekers Verbaarsjes.nl bezoeken?
In de maand augustus kwam het totale aantal op 3486 bezoekers, een record sinds de oprichting in mei 2000.


Een mooi resultaat en als we de statistieken mogen geloven groeit het aantal nog maandelijks.
De redaktie van Verbaarsjes.nl bedankt alle regelmatige bezoekers en staat open voor suggesties om het in de toekomst nog beter te doen. Tevens zoekt de redaktie bewoners die verhalen willen vertellen over hun buurt. De verhalen mogen 'uit het leven gegrepen' zijn en hebben geen minimum of maximum aan tekstregels. Alle verhalen zullen op Verbaarsjes.nl worden gepubliceerd.

Zie ook:
De statistieken van augustus 2002Jan van Galenbad dicht voor sloop en nieuwbouw

Het Jan van Galenbad is dicht. Op 1 september sloot het zijn deuren om in april 2004 in geheel andere vorm weer open te gaan.
Zwemmers willen liever het oude zwembad behouden. Het stadsdeel is zeer ingenomen met de plannen voor het nieuwe zwembad.


Henk van Houtrijve is projectmanager Mercatorpark bij het stadsdeel. Hij vertelt over het nieuwe zwembad. 'Begin volgend jaar wordt het oude bad gesloopt. De bouw zal in april 2003 starten. Het jaar daarop wordt het nieuwe bad geopend. Dat zal in de zomer van 2004 zijn. Het wordt een heel bijzonder en heel erg mooi zwembad.'

Eén van de twee 60 meterbanen zal blijven bestaan. Het wordt vernieuwd en aangepast aan de huidige (milieu)eisen. Het nieuwe complex zal verschillende baden krijgen. 'Er komt onder meer een wedstrijdbad van 25 meter. Het doelgroepenbad krijgt een beweegbare bodem, zodat gehandicapten, ouderen en zwangeren ook kunnen zwemmen. Dit bad kan worden verbonden met het instructiebad, waar het schoolzwemmen zal plaatsvinden. Ook komt er een therapiebad voor mensen met reuma, patiënten uit het Jan van Breemeninstituut. Dit reumacentrum is al tientallen jaren naast het zwembad gevestigd. Het therapiebad wordt heel warm en krijgt ook een beweegbare bodem. Met apparaten kunnen mensen, als dat nodig is, straks in het water worden getild. Het warme water is goed tegen de klachten.'In het complex is er ook ruimte voor een feestzaal, kinderopvang en fitnesss. Alleen al de begane grond is 3300 m2. Van Houtrijve: 'De ligweide heeft een heel speciale functie. Het is de tuin van veel buurtbewoners en een ontmoetingsplek. Het zorgt voor sociale controle en daarmee voor veiligheid. De buurt had er moeite mee dat de ligweide kleiner zou worden, daarom hebben we besloten om het dak en de wanden met gras te laten begroeien. Het wordt dus geen standaardbad. Het was de wens van het stadsdeel om er iets moois neer te zetten.'Het sportfondsenbad in de Cornelis Dirkzstraat, Sportfondsenbad West, sluit als het nieuwe Jan van Galenbad opent. De stadsdelen Bos en Lommer en Oud-West hebben beiden geen zwembad. Toch kan het Sportfondsenbad West niet openblijven, omdat het verouderd is. Op deze plek zal woningbouw gerealiseerd worden. Geld van de verkoop van de woningen zal gebruikt worden voor het nieuwe zwembad.

Zie ook:
Venhoeven wint opdracht voor nieuw Jan van Galenbad
Mercatorpark, een gebied vol in ontwikkeling
Mercatorpark, Amsterdam

Bron: Weekblad De Echo d.d. 4-09-2002


nieuwspagina