Baarsjes Actueel - Week 45

4 november t/m 10 november 2002
Strenger handhavingsbeleid op verkeersregels op de Vespuccimarkt

Als er markt is op de Vespuccistraat, is die alleen bestemd voor voetgangers en marktkramen. Overtredingen worden vanaf 11 november 2002 strenger gecontroleerd. Overtreders lopen grote kans op boetes, en de verkeerd geparkeerde autos kunnen worden verwijderd door de dienst Stadstoezicht.

Ter verduidelijking vindt u hieronder de regels nogmaals op een rij.

Verkeersregels op de Vespuccimarkt

Het verkeersbord voetpad dat u hiernaast ziet, betekent dat dit gebied uitsluitend voor voetgangers is bestemd. U vindt deze borden rondom de Vespuccistraat vanaf de Jan Evertsenstraat tot en met de Balboastraat. U mag hier op marktdagen dus niet fietsen, brommeren, autorijden of parkeren e.d. De borden gelden al vanaf s morgens 7.00 uur, omdat de straat dan al leeg moet zijn voor kooplieden die hun kraam willen inrichten. Haal uw auto op marktdagen dus voor 7.00 uur weg uit het marktgebied; het bord voetpad treedt dan namelijk in werking. De marktdagen zijn op dinsdag, woensdag en donderdag van 7.00 tot 19.00 uur vanaf de Jan Evertsenstraat tot de B. Diaszstraat (kleine markt) en op vrijdag en zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur tot de Balboastraat (grote markt).
Betaald parkeren

Het tweede verkeersbord waar u op attent wordt gemaakt, is dat voor het betaald parkeren. Het bord geeft aan dat er van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 24.00 uur moet worden betaald voor het parkeren; ook in de Vespuccistraat. U mag op het marktterrein dus weliswaar parkeren buiten de markttijden om, maar let u er op dat dan het betaald parkeren geldt! De parkeercontroleurs van PCH zien hier streng op toe!

Meer informatie over het betaald parkeren in stadsdeel De Baarsjes

De parkeervakken in de Vespuccistraat zijn verplaatst naar de zijkanten van de weg. Het aantal parkeerplaatsen is daardoor aanzienlijk uitgebreid. Parkeren is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Ook worden er binnenkort extra waarschuwingsborden geplaatst bij de Balboastraat en de B. Diazstraat, waar er nogmaals wordt gewezen op de markttijden. Bovendien wordt het marktterrein afgesloten met uitneembare paaltjes. De kruispunten bij de B. Diazstraat en Cabralstraat krijgen lagere drempels en aanwijzingen voor voetpaden en rijwegen, zodat de omgeving ook veilig wordt voor kinderen van het toekomstige kindercentrum VESPUKKI.

Het stadsdeel honoreert met de verkeersregels en de controle erop de wensen van zowel de bewoners als de marktlieden. Het stadsdeel vraagt u om uw medewerking aan een veilige buurt met een levendige markt!

Bron:Bron: Stadsdeel De BaarsjesGids voor ouderen in De Baarsjes

De Wijkpost voor Ouderen heeft een nieuwe gids voor ouderen gemaakt.

In de gids vindt u informatie over voorzieningen en diensten voor ouderen in De Baarsjes, zoals de boodschappenbus, thuiszorg, krasparkeerplaatsen, Wonen Plus (hulp bij aanpassingen in huis) of klussenhulp. De belangrijkste informatie is ook vertaald in het Turks en het Arabisch.

De Ouderenhgids is gratis af te halen bij de Wijkpost voor Ouderen, Magalhaensplein 18, of het stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224.nieuwspagina