Baarsjes Actueel - Week 2

6 januari - 12 januari 2002
Extreme overlast

In de raadsvergadering van stadsdeel De Baarsjes is naar aanleiding van de motie van de Partij van de Arbeid de wens uitgesproken om in de Commissie Wonen nog eens van gedachten te wisselen over het coördinatiepunt extreme overlast en het door de partij geopperde idee om de formatie van dit coördinatiepunt uit te breiden om zo de werking te vergroten.

De motieven achter dit voorstel van de PvdA luiden als volgt: het coördinatiepunt is alleen te bereiken voor woningcoöperaties, politie en dergelijke instanties, maar niet rechtstreeks door de burgers. Dit terwijl uit de laatste stadsmonotor bleek dat de overlast een wezenlijk punt van zorg is voor de bewoners van De Baarsjes.
Probleem met het toegankelijk maken van het coördinatiepunt voor burgers is het financiële plaatje. Het zou 3,4 ton extra gaan kosten.

Toch wil de PvdA van gedachten wisselen over vraag en aanbod waar het overlast en de bestrijding ervan betreft. De stadsdeelraad heeft aan dit voorstel gehoor gegeven.

Bron: De Echo d.d. 02-01-2002Studiereis afdeling stadsdeelwerken

Een studiereis van de afdeling stadsdeelwerken naar Turkije heeft geen 21 duizend gulden per persoon gekost, zoals een landelijk dagblad meldde. "En was wel degelijk leerzaam," reageert Flavia Reil van personeelszaken.

Vijf vuilnisophalers, twee opzichters en een stagiaire vlogen vorig jaar op kosten van het stadsdeel De Baarsjes naar Istanbul. Ze maakten er kennis met hun Turkse collega's. Twee tolken reisden mee. De stagiaire had opdracht om van de reis een verslag te maken. In totaal was het stadsdeel 14.944 gulden kwijt, inclusief tickets en overnachtingen. Dat is nog geen vijftienhonderd gulden per persoon.

Reil: "We hebben het zo goedkoop mogelijk gehouden. Zo is voor de voordeligste vliegtuigmaatschappij gekozen. Nee zeker geen 21 mille per persoon. Ik vermoed dat die veslaggever een beetje gepikeerd is omdat hij niet mee mocht. Wel vervelend, want nu is de indruk ontstaan dat het stadsdeel geld over de balk gooit."

De reis maakte deel uit van het zogeheten Kasbah-project. Er is ruim een ton besteed aan het maken van een instuctiefilm met bijbehorend cursusmateriaal om vuilnismannen beter met diversiteit om te leren gaan. Het stadsdeel signaleerde dat er heel weinig allochtonen bij de vuilnisophaaldienst zitten. Het project is bedoeld om dat te doorbreken. Ook de film is volgens Reil low budget geweest, net als de reis.

Waarom überhaubt naar Turkije gereisd? Reil: "Omdat we uit ervaring weten dat mensen veel leren van zo'n kennismakingsreis. Het was de investering waard, zeker in combinatie met de film."

Zie ook:
Autochtone vuilophalers op stage naar Istanboel (d.d. 30-10-2001)

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 09-01-2002Herinrichting Admiraal de Ruyterweg

Stadsdeel De Baarsjes startte afgelopen maandag met de derde fase van de herinrichting van de Admiraal de Ruyterweg. Het betreft het deel tussen de Slatuinenweg en de M.H. Trompstraat aan de oneven zijde. Tevens wordt de kruising Jan Evertsenstraat/Witte de Withstraat gedeelteliijk vernieuwd en de verkeerslichtinstallatie vervangen.

In grote lijnen betekent de herinrichting dat er een nieuwe bestrating wordt aangebracht en er vrij liggende fietpaden worden aangelegd. Tevens worden er ondergrondse containers geplaatst.

Tijdens de derde fase is de rijweg aan de oneven zijde tussen 1 en 101 van de Slatuinenweg naar de M.H. Trompstraat afgesloten voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden zullen ook de kabels en de leidingen worden vernieuwd. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tussen 7 januari en 16 maart en eindigen met het asfalteren van de rijweg en het fietspad in de nacht.

Zie ook:
Werkzaamheden aan de weg

Bron: De Echo d.d. 09-01-2002Buurtschouw Postjesbuurt

Vier keer per jaar spreken bewoners, ondernemers en buurtwethouder elkaar tijdens het 'buurtoverleg'. Op de agenda staan alle mogelijke onderwerpen die de buurt schoner, veiliger en gezelliger kunnen maken. Het overleg krijgt dit keer een andere vorm, namelijk die van een buurtschouw. Bij deze schouw lopen buurtbewoners, politici, Nuon, politie en andere instellingen door de buurt om knelpunten te signaleren.

Het gebied dat wordt begrenst door de Hoofdweg, Baarsjesweg, Surinamestraat en de Postjesweg is als eerst aan de beurt en wel op woensdag 16 januari om 19.30 uur.
Het gebied begrensd door Hoofdweg, Rembrandtpark, Postjeskade en Surinameplein wordt dinsdag 22 januari om 19.30 uur bekeken.
Startpunt voor beide schouwen is het Buurtservicepunt Baarsjesweg 302. Meer informatie: 020-589 25 59

Bron: De Echo d.d. 09-01-2002Expositie Galerie Ei

In Galerie Ei is van 11 januari tot en met 1 februari de tentoonstelling 'Een reis door de Kunstgeschiedenis' met schilderijen, tekeningen, papier-maché en mozaïek van kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

In tien lessen hebben zij kennis gemaakt met een aantal periodes uit de kunstgeschiedenis tijdens de kindercursussen van Atelier Kip.
Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur.
Galerie Ei, Admiraal de Ruyterweg 154, tel. 020-616 39 61.


nieuwspagina