Baarsjes Actueel - Week 7

10 februari - 16 februari 2002
Baarsjes werkt foute horeca de Chassébuurt uit

Stadsdeel De Baarsjes gaat de ruim honderd horecagelegenheden in De Baarsjes pand voor pand doorlichten. Dit begint met de circa dertig cafés en koffieshops in de Chassébuurt, parallel aan het stedelijke vernieuwingsplan voor deze buurt.

In maart zijn hier per horecapand alle vergunningen gecheckt en meteen ook alle beschikbare gegevens over zowel het pand als over de exploitant nageplozen. Koffieshops en cafés kunnen - na observatie van de politie - zelfs dichtgetimmerd worden, zoals enkele maanden geleden is gebeurd in de Cabralstraat.

Vanaf april worden ook alle andere horecagelegenheden in De Baarsjes onder de loep genomen. Daarna volgen vanaf december branches als de vastgoedsector en de belwinkels. De aanpak is geïnspireerd op het Wallenproject, dat de kracht liet zien van klassieke overheidsbevoegdheden: vergunningen al dan niet toekennen en diverse informatiebronnen met elkaar combineren.

Zie ook:
Baarsjes pakt criminaliteit in horeca aan (d.d. 09-05-2001)

Bron: De Echo d.d. 06-02-2002Buurt wil geen plein maar huis

Het stadsdeel De Baarsjes wil sloop van het huizenblok tussen de Witte de Withstraat, Van Kinsbergenstraat, Admiralengracht en L. Boisotstraat. De bewoners zijn niet enthousiast, ook niet na zes gesprekken en enkele concessies.

De technische staat van de huizen is niet de hoofdreden om te willen slopen. Vernieuwd stedenbouwkundig inzicht en de wens om meer variatie in woningaanbod te verkrijgen vormen een belangrijker argument om de 140 goedkope huurwoningen te vervangen voor een kleiner aantal grotere en vooral betere woningen, met een pleintje voor de deur. Goedkoop worden die niet. De meeste krijgen een huur van rond de 540 Euro.

Stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren: 'Middeldure koop blijkt lastig, wordt te duur. Daarom is gekozen voor duurdere, maar voor de middeninkomens nog wel betaalbare huurwoningen. Overigens blijft dertig procent sociale huur.' Volgens van Waveren is dit een van de resultaten van het buurtprotest. Een ander is dat de eisen voor het plein, op de hoek van de Witte de Withstraat, worden aangescherpt. 'Ruim genoeg en van voldoende kwaliteit.' Ten slotte wordt een onderzoek gestart naar de woonwensen. Van Waveren: 'Met name de ouderen krijgen aandacht. Die moeten vertrouwen hebben, dat wij ze niet laten staan.'

'Over een jaar maken we de balans op. Als die negatief uitpakt dan is sloop van de baan. Van een definitief sloopbesluit is dus nog geen sprake.'
In stedenbouwkundig opzicht is sloop van het blok opmerkelijk. De Witte de Withstraat is van begin tot eind ongeschonden, zoals de straat ooit is bedacht en derhalve van een zekere monumentale waarde.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 06-02-2002Kunstenaars en bewoners samen in zee met project 'Zeevaarders'

Afgelopen weekend ging het project 'Zeevaarders' van start in De Baarsjes. Tijdens een buurtoverleg in de Van der Does-, Tromp- en Geuzenbuurt opperden bewoners het idee een kunstproject te starten in de buurt. Het stadsdeel reageerde enthousiast en vroeg kunstenaars met ideeën te komen. De opdracht was met een dynamisch, mobiel en interactief project te komen met als thema 'zeevaarders'. Malin Lindman Vrijman en Ulrike Bartels kregen de opdracht.

Het tweetal heeft ervaring met het samenwerken met groepen om tot kunst te komen. 'Door de uitwisseling tussen mensen en kunstenaars kom je tot interessante dingen', legt Bartels uit. 'Dat past in onze werkwijze', voegt Lindman toe. 'We vinden het heel boeiend wat er gebeurt als je met mensen in de openbare ruimte met kunst bezig bent'.

Het project is in drie delen onder te verdelen. Allereerst was er vrijdag 8 en zaterdag 9 februari een workshop waarbij een enorm zeil werd gemaakt met persoonlijke objecten die buurtbewoners meebrachten. Het ging hierbij om objecten die iets te maken hebben met de persoon of waar hij vandaan komt. De enige beperking is dat het redelijk plat moet zijn om op het zeil te kunnen worden bevestigd.
In de tweede workshop gaan de kunstenaars gesprekken aan met bewoners. 'Het gaat hier om het maken van herinneringsobjecten die we aan de hand van de verhalen van de mensen met ze gaan maken. Je moet iets van huis meenemen om weg te kunnen', meent Lindman. 'En in dit stadsdeel wonen heel veel mensen die al eens een lange reis hebben gemaakt of zouden willen maken. Zo'n herinneringsstuk is dan een mooi symbool dat de zeevaarders van vroeger verbindt met de metaforische zeevaarders van nu.'

Kinderen
De derde workshop is voor kinderen van 8 tot 12 jaar. 'We gaan navigatie-instrumenten met ze maken', legt Bartels uit. 'Eerst gaan we naar het Scheepsvaartmuseum om te kijken naar de historische instrumenten en dat gaan we een paar dagen in de krokusvakantie gebruiken om samen eigen instrumenten te maken.' Maar het gaat niet om het maken van functionerende instrumenten. 'We gaan hun belevingswereld ontdekken', stelt Bartels zich voor. 'Fantasie en beleving, daar gaat het om.'

De ervaringen van de drie workshops zullen worden bijgehouden in een logboek dat als alles voorbij is in de bibliotheek op het Mercatorplein komt te liggen. Het zeil, de herinneringsobjecten en de navigatie-instrumenten zullen in vier gebouwen worden geëxposeerd, waarna de hele boel naar Berlijn en later Nimes in Frankrijk wordt vervoerd om daar te worden tentoongesteld.

Meer info en/of opgave workshops:
Ulrike Bartels, tel. 670 29 78 of Malin Lindman Vrijman, tel. 616 25 61.

Bron: De Echo d.d. 06-02-2002


nieuwspagina