Baarsjes Actueel - Week 15

7 april - 13 april 2002
PvdA, VVD en CDA in nieuw Dagelijks Bestuur

Partij van de Arbeid, VVD en CDA vormen het nieuwe dagelijks bestuur in De Baarsjes.

De partijen hebben elkaar gevonden in een programma-akkoord, waaruit de volgende punten het belangrijkste zijn. Behoud van het huidige aantal parkeerplaatsen, een toename van het aantal grote woningen door het koppelen van splitsen aan samenvoegen, uitbreiding van de Nederlandse taalles met aandacht voor alfabetisering en handhaving van de politiepost aan het Mercatorplein.
Op woensdag 10 april zullen het conceptprogramma en de portefeuilleverdeling worden vastgesteld.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 10-04-2002Nieuw op te richten Kinder-Service-Centrum wil plek in Vespuccistraat

Stadsdeel De Baarsjes, welzijnsorganisatie Alcides en de eigenaar van een aantal panden in de buurt willen een Kinder-Service-Centrum (KSC) openen. Het gaat om de panden in de Vespuccistraat 17 tot en met 27, de B. Diazstraat 17 tot en met 19 en de Cabralstraat 8 tot en met 10. Het KSC zou begin 2003 zijn deuren moeten openen.

Om het KSC te realiseren, is het noodzakelijk dat een deel van de openbare ruimte (pleintje) worden ingericht als speelruimte. Deze speelruimte krijgt een semi-openbaar karakter: na sluitingstijd van het KSC kunnen kinderen uit de buurt er spelen.

In de binnentuin wordt een buiten 'speel'ruimte voor baby's ingericht. Dit houdt onder meer in dat een glazen uitbouw een deel van de binnentuin gaat innemen.

Stadsdeel De Baarsjes wil vrijstelling verlenen van het Stadsvernieuwingsplan Admiralenbuurt voor het verbouwen en gebruiken van bovengenoemde adressen en openbare ruimte. Het verzoek en het haalbaarheidsonderzoek ligt tot en met 25 april ter inzage bij de publieksservice op het stadsdeelkantoor (Baarsjesweg 224) en bij de Openbare Bibliotheek op het Mercatorplein. Omwonenden kunnen schriftelijk reageren bij het dagelijks bestuur van stadsdeel De Baarsjes.

Het KSC biedt kinderdagopvang voor ongeveer 40 kinderen (0 tot 4 jaar), en naschoolse opvang voor 20 kinderen (4 tot 12 jaar). Daarnaast komt er een informatiebalie voor scholing, abiedstoeleiding etc. Ook worden in het centrum computer- en taalcursussen gegeven.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 10-04-2002Leerlingen herstellen oude glorie schoolplein

Leerlingen van de Rosa Boekdrukkersschool aan de Vancouverstraat hebben vrijdag 5 april hun schoolplein herbeplant. Onder toeziend oog van demissionair wethouder M. Elings en in samenwerking met de leerkrachten werd de lege plek waar vroeger een boom het aanzien van het schoolplein verfraaide opgevuld met nieuwe beplanting.

Het zogenaamde beplantingsplan dat door de school in overleg met R. Pool van de afdeling Groen van de sector Stadsdeelwerken op touw is gezet moet het plein weer een nieuwe groene uitstraling geven. De boom die aanvankelijk op het terrein stond, is verwijderd omdat hij gevaar op zou leveren voor de veiligheid van de kinderen. De leegte die zich na het kappen van de boom van het schoolplein meester maakte, deed het aanzien van het terrein geen goed.

Om de leerlingen het gevoel te geven dat het hun schoolplein is, namen de leerlingen zelf de schop ter handen om het plein in haar oude glorie weer te herstellen. De klus, die vrijdagmorgen in zo'n twee uur was geklaard, werd verricht door de leerlingen van groep zeven en acht.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 10-04-2002Rommelmarkt in 'Nieuw Vredenburgh'

Dinsdag 16 april wordt er in 'Nieuw Vredenburgh', centrum voor ouderen in de buurt, Postjesweg 125, een rommelmarkt georganiseerd van 10.00 tot 15.00 uur. Op deze rommelmarkt worden allerlei spullen verkocht zoals boeken, klein huisraad, meubeltjes, electronica, speelgoed en kleding. Ook wordt er een loterij gehouden.Afscheidsreceptie oud-raadsleden

Vijf raadsleden zijn in verband met de uitslag van de stadsdeelraadverkiezingen van 6 maart j.l. niet meer teruggekeerd in de raad van De Baarsjes.

Het stadsdeel biedt hen, dhr. S. van de Akker (PvdA), mw. C. Frisart, mw. R.R. van Hees, dhr. A.M. Ménara (GroenLinks) en dhr. Z. Yurdabul (D66), een afscheidsreceptie aan op dinsdag 16 april van 17.00 tot 19.30 uur in de Raadzaal van het stadsdeelkantoor, Baarsjesweg 224.
U bent van harte welkom om afscheid te nemen van deze volksvertegenwoordigers.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesEén op de vijf huishoudens heeft geldproblemen

Eén op de vijf amsterdamse huishoudens leeft op of rond het sociaal minimum. Ruim driekwart van deze groep zit langer dan drie jaar op het sociaal minimum en heeft grote financiële problemen.

Dat blijkt uit het onderzoek Armoede in Amsterdam. Ten opzichte van eerdere enquêtes is er nauwelijks verbetering voor de onderkant van Amsterdam. Toch maakt 11 procent geen gebruik van geld dat de gemeente voor armoedebestrijding beschikbaar stelt.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 10-04-2002nieuwspagina