Baarsjes Actueel - Week 24

10 juni t/m 16 juni 2002
Kinderen spelen 'Sterren ... aan de hemel'

Kinderen uit De Baarsjes en Bos en Lommer voeren in Centrum Westerwijk, Admiraal de Ruyterweg 148-152, woensdag 19 juni een musical op.

'Sterren ... aan de hemel' is grotendeels door de kinderen tussen de negen en de twaalf jaar zelf gemaakt, onder begeleiding van Jannemiek van Doorn. Zij is vierdejaars studente Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. Deze musical is haar afstudeerproductie. De zaal gaat open om 19.00 uur en de voorstelling begint om 19.30 uur. De entree bedraagt 1,50 Euro.

De productie staat in het kader van het Missionair Diaconaal Project 'Binnnenstebuiten' en is één van de After 's Cool programma's.
Deze programma's zijn speciaal opgezet voor kinderen en jongeren die leven en wonen in de stadsdelen De Baarsjes en Bos en Lommer.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 12-06-2002Sloopvergunning voor Chassékerk

Stadsdeel De Baarsjes verleent een sloopvergunning voor de Chassékerk in de Chasséstraat.

De parochie -eigenaar van de kerk- heeft in maart een sloopvergunning aangevraagd bij het stadsdeel. Het stadsdeel heeft geen wettelijke gronden om een sloopvergunning te weigeren.

Zie ook:
Bestemming Chassékerk (d.d. 27-02-2002)
Nieuwe naschoolse opvang

Stichting Welzijn De Baarsjes start in buurthuis Chassé dit najaar met een nieuwe naschoolse opvang voor kinderen van vier tot twaalf jaar.

Naschoolse opvang is opvang voor kinderen na schooltijd en in de schoolvakanties. De kinderen worden opgevangen in groepen van maximaal twintig met twee vaste groepsleiders. Uit het activiteiten- en spelaanbod kunnen de kinderen vrij kiezen. In de vakantieperiode worden vaak uitstapjes ondernomen naar zwembad, theater en bos.

Voor de naschoolse opvang worden kinderen opgehaald van de volgende scholen: Admiraal de Ruyterschool, St. Jan, As-Siddieq en Meidoorn.

Voor informatie of inschrijving : 020-589 33 40 (maandag-, dinsdag- en donderdagochtend).

Bron: Weekblad De Echo d.d. 12-06-2002


nieuwspagina