Baarsjes Actueel - Week 3

13 januari - 19 januari 2002
Stichting Instituut voor het nieuwe Afghanistan

Afghanen in Nederland kunnen een bijdrage leveren aan de opbouw van hun vaderland. Dat is de stelling van de nieuw opgerichte stichting Instituut voor het nieuwe Afghanistan. Deze in de Vespuccistraat gevestigde stichting wil mensen activeren om na te denken over de toekomst van Afghanistan als democratisch en vrij land. Voorzitter Nasir Rahim legt uit dat dat in de eerste plaats gebeurt door onderzoek en het versterken van bestaande netwerken. 'Maar ook het opleiden van professionals is een belangrijke taak. Je kunt maar beter met volle handen terugkomen.'

Het feit dat mensen in hun eigen land hoog opgeleid zijn wil vaak niet zeggen dat ze, wanneer ze zich in Nederland vestigen, hun vak kunnen uitoefenen. Opleidingen worden hier vaak niet erkend, hetgeen tot gevolg heeft dat veel in eigen land gekwalificeerde mensen hier thuiszitten of onder hun niveau werken. 'Wij gaan contact leggen met bedrijven en universiteiten om te kijken of we stages en traineeships kunnen organiseren. Zo kunnen mensen weer bij raken in hun vakgebied. Na vijf jaar eruit te zijn geweest vergeten mensen veel van wat ze wisten. Met stages hopen we ze weer te trainen zodat ze weer aan de slag kunnen. Dan is het ook mogelijk om die expertise in te zetten voor de opbouw van Afghanistan.

Er zijn in Nederland vrij veel Afghaanse intellectuelen die veel zouden kunnen betekenen voor Afghanistan. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen en van gedachten wisselen bij studiedagen en seminars. Zo hopen wij een beeld te krijgen van een democratisch land waar mensen vrij kunnen zijn. Hoe zetten we het democratisch proces in werking en hoe bouw je een land op dat sociaal, cultureel en economisch weer helemaal opnieuw moet beginnen?'

De basis van de stichting ligt in Amsterdam. Hier hopen ze een deel van de 40.000 Nederlandse Afghanen te activeren. 'We beginnen met seminars, onderzoek en het zoeken van stageplekken en traineeships, maar hopen in de toekomst ook met praktische projecten in Afghanistan te beginnen.
Voor informatie: Tel. 489 04 85

Bron: De Echo d.d. 16-01-2002Y-Art keert terug op Mercatorplein

Het Y-Art straatfestival voor jongeren van twaalf tot twintig jaar vindt dit jaar op 22 juni plaats.

Het festival vormt de afsluiting van workshops die de komende maanden worden gehouden in artistieke disciplines zoals video, fotografie, streetdance, rap, DJ en sport. Het Y-Art festival is één keer eerder gehouden.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 16-01-2002


nieuwspagina