Baarsjes Actueel - Week 47

18 november t/m 24 november 2002
EX positie in de Vakschool Edelsmeden

Vijftig trouwfoto's van inmiddels gescheiden echtparen zijn te zien tot zaterdag 30 november in de voormalige Vakschool voor Edelsmeden (Voor-beeld)

Kunstenares Yvette van der Does: 'Een selectie van vijftig foto's en een aantal fotoboeken is te zien. Ook staat er een brievenbus waarin mensen foto's kunnen deponeren. In de rekken zijn oude dingen, rotzooi, te zien. Ik ben nog steeds op zoek naar foto's. Het is de bedoeling dat ik het project in januari afrond. Vijf van de foto's zullen op kaarten gepubliceerd worden.

De ruimte is iedere dag open tot 22.00 uur. Bezoekers kunnen zich melden bij de portier. In lokaal 2 wordt de EX positie gehouden.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-11-2002

Zie ook:
Baarsjes geeft kunst de ruimteBetere verhouding koop- en huurwoningen

Woningbedrijf Amsterdam heeft de eerste woning onder het tweede 'Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen' verkocht. De woning ligt aan de Slatuinenweg.

De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat in 2010 het woningaanbod voor 34 procent uit koopwoningen bestaat. Nu is dat nog 20 procent. In het tweede 'Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen' is afgesproken ongeveer 27.000 woningen te verkopen tussen 2002 en 2007. Onder het eerste convenant (1998-2002) zijn 1714 huurwoningen verkocht.
Het is de bedoeling om, als de woningen aan de Slatuinenweg leeg komen, er 22 te verkopen. Nu zijn 18 van de 22 woningen verhuurd. Van de vier leeggekomen woningen zijn er drie gekocht door bewoners van de Chassékerk.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-11-2002Extra subsidie Wijkcentrum en Sichting Welzijn De Baarsjes

Het Wijkcentrum en de Sichting Welzijn De Baarsjes krijgen respectievelijk 90.000 en 272.268 euro extra subsidie. Met deze financiële injecties wil het stadsdeelbestuur de instellingen vanaf 2004 laten opereren in een vrije markt. Opdrachten zal het stadsdeel dan openbaar aanbesteden.

Het Wijkcentrum heeft in 1998, 1999 en 2000 te weinig subsidie gevraagd bij het stadsdeel. Ook heeft het Wijkcentrum in dezelfde periode een aantal projecten, waarvoor subsidie is aangevraagd, niet uitgevoerd. Hierdoor moet het Wijkcentrum 93.573 euro terugbetalen. Het stadsdeel wil met de extra subsidie een faillisement voorkomen. Het geld voor Sichting Welzijn De Baarsjes is bedoeld voor het inhuren van financiële expertise en voor de opbouw van reserves.
Eind 2003 moet het Wijkcentrum en de Sichting Welzijn De Baarsjes over voldoende vermogen beschikken om de bij de vrije markt horende ondernemersrisico's te kunnen dragen.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 20-11-2002Reiniging van Baarsjes zet tandje bij

De reiniging van de Baarsjes is van plan om het grof vuil vaker op te halen en kleinere containers door grotere exemplaren te vervangen.

Vuilniszakken die bovenop de ondergrondse container worden geplaatst, en grof vuil dat op de verkeerde dag buiten wordt gezet, het zijn allemaal zaken die voor een slonzig straatbeeld zorgen. Jan Derksen, hoofd reiniging: 'We gaan de deelraad voorstellen om het grof vuil voortaan twee keer in de week op te halen, in plaats van één keer. Dan staat het minder lang op straat.'

Verder zullen de relatief oude en kleinere ondergrondse containers in de Postjesbuurt worden vervangen door grotere exemplaren. In totaal gaat het om zo'n 25 tot 30 containers. 'Het gebeurt in die buurt te vaak dat we de containers op zaterdagmiddag hebben geleegd, en dat ze maandag al weer vol zitten.'

Ook komen er in de toekomst nieuwe vuilniswagens. 'We beschikken over hele moderne wagens, waar veel elektronica in is verwerkt, maar om die reden gaan ze ook nog wel eens stuk. En het probleem is dat we niet zo makkelijk vervangende wagens kunnen huren. Vandaar dat we van plan zijn om wagens aan te schaffen waar je zowel grof vuil mee kunt ophalen als ondergrondse containers mee kunt legen. Dat maakt ons minder kwetsbaar.'

Als de overheid zelf haar best doet, kunnen de milieuagenten -het stadsdeel heeft er acht- ook beter controleren. Derksen: 'De pakkans van mensen die grof vuil op een verkeerde manier aanbieden is nu nog vrijwel nihil, want net als de politie kunnen wij niet elk moment in iedere straat zijn. Vandaar dat we nauwer met politie, parkeerwachters en soortgelijke diensten willen samenwerken. Daarnaast willen we meer buurtgericht werken, zodat de milieuagenten zichtbaarder worden, en bewoners merken dat het ons menens is. En er komt duidelijke voorlichting: u woont in deze straat en daar halen we het vuil op die dag op.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 13-11-2002


nieuwspagina