Baarsjes Actueel - Week 35

26 augustus t/m 1 september 2002
Afscheid van Hans Cijs als directeur van Het Wijkcentrum

Beste bewoners, medewerkers van instanties en organisaties,

Per 1 september ga ik Het Wijkcentrum verlaten en elders aan de slag.
Ik heb de periode dat ik in Het Wijkcentrum en in De Baarsjes heb gewerkt plezierig met iedereen samengewerkt.
Ik wil iedereen hier dan ook heel hartelijk voor bedanken.
Ik spreek de wens uit dat De Baarsjes ook in de toekomst een leefbare Wijk is en blijft waar alle mensen van alle culturen op een prettige manier kunnen samenleven. In mijn visie ligt hier een belangrijke uitdaging voor iedereen die betrokken is bij De Baarsjes en haar bewoners.
Bij het werken aan leefbaarheid draait het om mensen, de menselijke maat is hierbij maatgevend.

Ik wens iedereen het allerbeste toe, en wie weet komen we elkaar nog eens tegen.

Hans Cijs


nieuwspagina