Baarsjes Actueel - Week 17

21 april - 27 april 2002
De Gierzwaluw

De gierzwaluw is een typische stadsvogel. Ze komen hier veel vaker voor dan op het platteland.
Oorspronkelijk is het een rotsvogel en nu beschouwt hij de stad als een rotsgebied. En het is niet zo moeilijk en ook niet erg kostbaar om voorzieningen te treffen die de vogels weer gelegenheid bieden om nesten te bouwen.

Sinds 1992 is in Amsterdam de Werkgroep Gierzwaluwen actief. Deze groep zet zich in voor de creatie van broedruimten door kontakten te leggen en afspraken te maken met aannemers en architecten alsmede stadsdelen. Vaak hebben ze succes zoals b.v. in de Baarsjes waar o.a. in de Witte de Witstraat, in de (nieuwe) Mercatorpleintoren en op het Kortenaerplein voorzieningen voor de gierzwaluwen zijn getroffen.

De gierzwaluw:
  • Is in de maanden mei t/m juli in Nederland om te broeden.
  • Is zeer honkvast.
  • Kan niet lopen.
  • Kan niet meer opvliegen als hij per ongeluk op de grond terecht is gekomen.
  • Kan 20 jaar oud worden.
  • Eet, drinkt en slaapt vliegend.
  • Eet wel 8000 vliegende insecten per dag.
  • Kan snelheden bereiken van 120 km per uur.
  • Maakt onder het vliegen schrille geluiden.
  • Vliegt, als het mooi weer blijft erg hoog en bij slechte weerverwachting laag.terug