Baarsjes Actueel - Week 14

31 maart t/m 6 april 2003
Nieuwbouw speeltuin Plan West en La Rainbow

Woont u rond het binnenterrein van 'La Rainbow' en speeltuin Plan West? Bijvoorbeeld in de Witte de Withstraat, de Baarsjesweg, de Van Speijkstraat of de Van Kinsbergenstraat?
In 2005 wordt het binnenterrein van 'La Rainbow' en speeltuin Plan West vernieuwd! Er komt een nieuw vrijetijdscentrum voor alle kinderen, tieners en jongeren uit de buurt.


Het stadsdeel De Baarsjes heeft daarom een 'Jongeren Onderzoeks en Advies Team' (8 jongeren uit de Chassébuurt) ingeschakeld.
Dit team van jongeren uit de buurt gaat alle betrokkenen (kinderen, tieners, jongeren, maar ook ouders van kinderen en omwonenden) vragen naar hun mening.
Alle wensen en behoeften worden in een plan samengevat en aangeboden aan het stadsdeel.
Het stadsdeel heeft Boschfilm, een filmbedrijf uit de buurt, gevraagd voor haar, zomer 2003 een film te maken over dit proces. In die film is straks dit onderzoek te zien, maar ook hoe het terrein er nu uitziet, de mensen die er omheen wonen, en wat zij vinden en willen. De film moet gaan over uw ideeën en wensen voor het nieuwe terrein Plan West/La Rainbow.

De film zal in september 2003 klaar zijn en dan worden vertoond op een groot scherm op het binnenterrein. De hele buurt wordt dan uitgenodigd om te komen kijken. Meer informatie op
www.boschfilm.nl/chasse.html.

Plannen
De speeltuin wordt opgeknapt. Jongerencentrum La Rainbow wordt gesloopt. Er komt een nieuw gebouw voor activiteiten voor kinderen en jongeren. Het nieuwe centrum moet plaats bieden aan de volgende activiteiten:

Speeltuin Plan West:
Jongerencentrum La Rainbow:
Planning

Informatie en inspraak
In het voorjaar 2003 starten gesprekken met kinderen, jongeren en volwassen buurtbewoners over de wensen voor het nieuwe vrijetijdscentrum. Het gaat zowel over hoe het nieuwe centrum en de nieuwe speeltuin eruit gaan zien als over welke activiteiten er precies moeten komen. De globale activiteiten liggen al vast. Hierover heeft de stadsdeelraad besloten in februari 2002.

Jongeren Onderzoeks- en Adviesteam
Een team van jongeren tussen de 12 en 23 jaar, het Jongeren Onderzoeks- en Adviesteam, gaat buurtbewoners van jong tot oud ondervragen over het nieuwe centrum. De uitkomsten van deze panelgesprekken zullen zij voorleggen aan het stadsdeel.
De panelgesprekken vinden plaats in april 2003. In juni presenteren de jongeren het verslag van hun onderzoek aan alle buurtbewoners en aan het stadsdeel.

Hoe gaat het verder?
Het stadsdeelbestuur beslist na de zomer, mede op basis van het onderzoek, wat het programma van eisen voor het nieuwe centrum moet worden. Daarna gaat het stadsdeel werken aan het voorlopige ontwerp voor het nieuwe gebouw en de nieuwe speeltuin. Ook hierbij zullen kinderen, jongeren en buurtbewoners worden betrokken.

Meer informatie over het Jongeren Onderzoeks- en Adviesteam of de panelgesprekken? Bel Stichting Alexander en vraag naar Ivet of Kitty: 626 39 29 of mail: st.alexander@wxs.nl.

Bronnen: Stadsdeel De Baarsjes en Bosch Film


nieuwspagina