Baarsjes Actueel - Week 40

29 september t/m 5 oktober 2003
Chassékerk wordt gemeentemonument

Het Dagelijks Bestuur verleent de Chassékerk de gemeentelijke monumentenstatus. De kerk mag nu niet meer worden gesloopt, hoewel eigenaar bisdom Haarlem een sloopvergunning heeft.Het stadsdeel wil verschillende buurtvoorzieningen in de kerk realiseren. Het bisdom wil echter alleen een kerkelijke functie voor het gebouw en absoluut geen andere.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 01-10-2003

Zie ook:
Chassékerk toch gemeentemonument (02-07-2003)Extra subsidie voor drie fietsenstallingen

Het Dagelijks Bestuur heeft in het programakkoord 2002-2006 de wens uitgesproken om in De Baarsjes fietsenstallingen te behouden en zo mogelijk uit te breiden. In het kader van dit beleid vroegen de exploitanten van de fietsenstalling in de Reinier Claeszenstraat, de Corantijnstraat en de Van Spilbergenstraat aan het stadsdeel om een extra subsidie ter ondersteuning en behoud van hun stalling.

De beheerder van de stalling aan de Reinier Claeszenstraat verwachtte het eerste jaar al rond te komen met zijn exploitatie. Omdat dit niet werd gehaald, heeft hij om een eenmalige extra subsidie gevraagd. Het stadsdeel verstrekt een extra subsidie van 4.123 euro. De Centrale Fietsparkeerorganisatie (CFA) betaalt 1.619 euro mee aan deze extra subsidie. De subsidie is deels bestemd voor de exploitatie en deels om de gevelraam op te knappen en te decoreren om op die manier de uitstraling van de fietsenstalling te vergroten.

De extra subsidie voor de fietsenstalling in de Corantijnstraat (2.372 euro) is aangewend om twee wanden in de kelder te plaatsen, waardoor een deel van de kelder onderverhuurd kan worden om op die manier het exploitatietekort voor de stalling terug te dringen.

De stalling aan de Van Spilbergenstraat is dankzij een subsidie van het stadsdeel eind 2001 opgezet. Er is ook voor deze stalling een eenmalige subsidie aangevraagd om een trapleuning aan te brengen, een inpandige deur en een buitenplaat te plaatsen. Omdat het budget van het stadsdeel voor buurtfietsenstallingen op was, heeft de Centrale Fietsparkeerorganisatie het benodigde geld (1.481 euro) hiervoor beschikbaar gesteld.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesStichting Dock nieuwe aanbieder bewonersparticipatie in De Baarsjes

Per 1 januari 2004 gaat stichting Dock ondersteuning van bewonersparticipatie in De Baarsjes aanbieden. Dit vloeit voort uit het traject van openbare aanbesteding dat het stadsdeel dit jaar heeft ingezet. Uit vier offertes, waaronder een offerte van de huidige aanbieder Het Wijkcentrum Admiralen- en Postjesbuurt, heeft het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel voor het Rotterdamse Dock gekozen.

Stadsdeel De Baarsjes heeft in april 2003 besloten om het basispakket ondersteuning bewonersparticipatie openbaar aan te besteden. Het basispakket betreft ondersteuning van "niet zelfredzame groepen". Voor het ondersteunen van de participatie van deze groepen ontvangt Dock tot en met 2007 jaarlijks 200.000 euro op grond van afspraken over te realiseren output. Daarnaast stelt het stadsdeel 150.000 euro voor aanloopkosten beschikbaar.

Het stadsdeel heeft met Dock afgesproken dat in de aanloopfase van 1 januari 2004 tot 1 mei 2004 het huidige opbouwwerk, de opening van de balie, het spreekuur volkshuisvesting en de uitgave van het Kompas gewoon doorlopen. Ook is afgesproken dat de huidige personeelsleden van het Wijkcentrum voorrang hebben bij de sollicitatieprocedures.

Op 30 september presenteert stichting Dock zich in de vergadering van de deelraadscommissie Welzijn. De ondertekening van het budgetcontract vindt plaats in oktober.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes d.d. 19-09-2003Nieuwe inrichting Van Speijkstraat

Stadsdeel De Baarsjes gaat de Van Speijkstraat opnieuw inrichten. Bewoners worden maandag 6 oktober om 19.30 uur in 't VoorBeeld, Postjesweg 1, geïnformeerd over de aanpak en de planning.

Een wens van de bewoners is het behoud van het aantal parkeerplaatsen en een evenredige parkeerdruk over de gehele Van Speijkstraat. Zij kozen in 1998 voor langsparkeren aan de ene zijde en schuinparkeren aan de andere. Hierdoor wordt het aantal parkeerplaatsen evenredig over de hele straat verdeeld. Het vrijliggende fietspad in het deel tussen de Baarsjesweg en de Van Kinsbergenstraat verdwijnt en de stoep wordt breder. De uitvoering start na de zomer 2004.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 01-10-2003


nieuwspagina