Baarsjes Actueel - Week 49

1 december t/m 7 december 2003
Brandveiligheid horeca vraagt handhaving regels

Twee aanvragen voor horecavergunningen zijn onlangs geweigerd, één is ingetrokken. Ook stadsdeel De Baarsjes is na de cafébrand in Volendam strenger geworden.

Het stadsdeel heeft 68 gebouwen. In totaal moeten alleen al in De Baarsjes in drie jaar tijd ruim 150 vergunningsaanvragen op brandveiligheid worden gecheckt. Met name de horeca staat in het brandpunt van de verscherpte aandacht. Na Volendam wil de overheid de stappende burger beschermen. Eén vergunning, voor een snackbar in de Witte de Withstraat, is recent ingetrokken omdat niet aan alle eisen was voldaan.

Stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren pareert de kritiek dat de overheid op teveel slakken zout legt: 'Altijd als regels strakker worden aangehaald, reageert men met 'wat overkomt mij?'. Maar de weigering van vergunningen is echt niet op kleinigheden gebaseerd.'

Toch wil van Waveren kritische kanttekeningen plaatsen bij het beleid: 'Als je regels hebt, moet je ze handhaven maar het zijn er wel erg veel. Dat is zo gegroeid, uit de gedachte dat de maatschappij maakbaar is. Punt is dat handhaven behoorlijk wat ambtelijke capaciteit kost, en dat gaat ten koste van andere zaken. Straks moeten we op bouw- en woningtoezicht bezuinigen omdat de brandveiligheid alle aandacht opeist. Misschien moeten we naar minder regels.'

Maar er speelt meer dan de roep om veiligheid. Het stadsdeel wil de foute horeca kwijt, en goede, uitnodigende horeca aantrekken. Het strikt handhaven van brandveiligheidsregels past in het beleid om wanpresterende ondernemers de duimschroeven aan te draaien.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-12-2003Bewoners Witte de Withstraat woest

Bewoners van de Witte de Withstraat zijn laaiend op woningcorporatie Het Oosten. Die timmerde maandag een leeggekomen woning dicht, met het oog op de aanstaande sloop.

Volgens de bewoners is de actie niet te rijmen met een nog lopende bezwaarprocedure tegen de sloopvergunning, en slecht voor de leefbaarheid van de straat. Twee panden in de straat moeten wijken voor nieuwbouw en een doorgang naar de nieuwe moskee aan de Baarsjesweg. Het Oosten kon niet tijdig een reactie geven.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-12-2003

Zie ook:
Buren RIVA-terrein eisen nieuw overleg (d.d. 28-05-2003)Hudsonhof bestaat vijf jaar

De Hudsonhof, multicultureel centrum voor ouderen, bestaat vijf jaar.

Conclusie na vijf jaar Hudsonhof is dat ouderen uit verschillende bevolkingsgroepen hier leren om eigen verantwoordelijkheid te dragen en actief deel te nemen aan de samenleving.

De Hudsonhof is opgericht als onderdeel van de vernieuwingsoperatie van het Mercatorplein en omgeving. Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse ouderen zijn actief in het centrum dat ze deels ook zelf beheren. De ouderen zorgen ervoor dat de ontmoetingsruimte, De Salon, elke dag open is.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 03-12-2003'Laat deelraadsleden meebetalen'

D66-fractievoorzitter Michel Rog wil dat deelraadsleden de vergoeding van 750 euro per maand in de kas van het stadsdeel terugstorten. Rog dient hiertoe volgende week bij de begrotingsbehandelingen een motie in.

De deelraad van De Baarsjes telt zeventien zetels. Rogs voorstel levert in totaal 150.000 euro op. 'Op een begroting van 47 miljoen euro lijkt dat weinig, maar er is maar 800.000 euro vrij voor nieuw beleid. Dan is 150.000 euro wel twintig procent meer vrije beleidsruimte', rekent Rog voor.
Volgens Rog is het niet de bedoeling dat de vergoeding wordt geschrapt. 'Het is een eenmalige bijdrage, omdat het economisch slecht gaat.'

Met de eigen bijdrage hoopt Rog de bevolking 'het signaal af te geven dat wij, politici, hen niet in de steek laten'. Via een referendum wil hij bewoners bovendien direct betrekken bij de besteding van het geld. Zelf geeft hij de voorkeur aan extra taalonderwijs.
'Omdat het dagelijks bestuur het geld mag uitgeven, verwacht ik dat de coalitiepartijen hun verantwoordelijkheid nemen,' hoopt Rog. Hij verwacht zelfs dat zijn collega's zijn motie 'positief' zullen ontvangen: 'Ik ga er vanuit dat niemand in de politiek gaat om er rijk van te worden.'

Fractievoorzitter Mustapha Laboui van coalitiepartij GroenLinks, reageert verrast: 'Een sympathiek idee maar niet erg geloofwaardig. Onlangs nog stemde D66 tegen ons voorstel om de vergoeding voor duo-raadsleden uit de partijkas te laten betalen, in plaats van door het stadsdeel.' Laboui denkt bovendien dat de opbrengst te klein is om echte problemen op te lossen. Op de totale begroting noemt hij het een 'symbool bijdrage'. Coalitiegenoten PvdA en VVD konden nog niet reageren.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 03-12-2003


nieuwspagina