Baarsjes Actueel - Week 10

3 maart t/m 9 maart 2003
Baarsjesweg vreest parkeerproblemen

In de plannen voor een nieuwe moskee op het Riva-terrein aan de Baarsjesweg, met appartementen en bedrijfsruimtes rondom het moskeeplein, is een parkeergarage opgenomen. Het stadsdeel zou de kade als autovrije wandelpromenade willen inrichten.

Bewoner Bert Bastiaans is lovend over de plannen van
de Westermoskee, de huidige Aya Sofia, maar waarschuwt voor parkeerproblemen voor bewoners als er parkeerplaatsen op straat worden opgeheven, zoals het stadsdeel van plan is. 'Die parkeergarage wordt voor velen van ons onbetaalbaar', schrijft Bastiaans.

Het stadsdeel bevestigt dat er waarschijnlijk honderd bewonersplaatsen in de parkeergarages komen -ter vervanging van parkeerruimte op straat- en dat die zeker niet goedkoop zullen zijn. 'Maar het is niet verplicht daar gebruik van te maken', aldus de woordvoerster. 'De plannen verkeren nog in een pril stadium en er zal goed naar de consequenties gekeken worden.' Er volgt sowieso nog een inspraakprocedure.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 05-03-2003

Zie ook: Touwtrekken om de Westermoskee (09-02-2003)
Zie ook: Omwonenden Riva balen van politiek (22-01-2003)
Gebiedsmanagement Chassébuurt gestart

Stadsdeelvoorzitter Henk van Waveren tekende woensdag 5 maart een contract met Renaval Regionaal B.V. voor het economisch beheer oftewel 'gebiedsmanagement' van de Chassébuurt.

Het contact geldt twee jaar. Renaval moet de bedrijvigheid in de Chassébuurt stimuleren en ondernemers ondersteunen. De buurt wordt de komende jaren vernieuwd. Het stadsdeel hoopt met het inschakelen van Renaval de Chassébuurt weer een levendige en vitale buurt te maken. De gebiedsmanager gaat onder meer een brancheplan opstellen, van soorten winkels die in de buurt gewenst zijn. Geprobeerd wordt ondernemers die in dat plan passen naar de wijk te lokken.
Daarnaast krijgen ondernemers trainingen en themabijeenkomsten aangeboden om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 05-03-2003Debat verkiezingen Provincie

De PvdA houdt vrijdagavond, vanaf acht uur, in de tijdelijke broedplaats 't Voor-Beeld, de voormalige Edelsmedenvakschool aan de Postjesweg 1, een verkiezingsdebat in Lagerhuis-stijl.

PvdA-lijsttrekker in Noord Holland Marleen Barth gaat in discussie met bewoners en met kandidaat-statenleden Fred Kramer (GroenLinks), Grethe van Geffen (VVD) en Meino Schraal (CDA). Barth wordt bijgestaan door partijgenoten Freddy Weima, Staf Depla en Thijs Reuten. Oud-wethouder Louis Genet neemt de rol van Lagerhuis-voorzitter Paul Witteman op zich.

De verkiezingen voor de Provinciale Staten kennen doorgaans een lage opkomst, hoewel de provincie op belangrijke terreinen zoals infrastructuur veel te zeggen heeft en er indirect ook voor de Eerste Kamer (Senaat) gekozen wordt. De Senaat kan wetsvoorstellen van de Tweede Kamer torpederen. Beoogde regeringspartners PvdA en CDA staan niet goed in de peilingen voor de statenverkiezingen van 11 maart.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 05-03-2003Containers maken de buurt niet schoner

Ondergrondse vuilcontainers maken het werk een stuk lichter maar er kleven ook nadelen aan, zegt socioloog Geert de Vries. Ze zorgen in ieder geval niet voor een schonere wijk.

Stadsdeel De Baarsjes legde twee jaar geleden als eerste stadsdeel ondergrondse afvalcontainers aan. Inmiddels zijn dat er 337. Toch blijft het slonzig op straat, met vuilniszakken naast de containers en grofvuil dat op alle dagen van de week op straat staat.

Geert de Vries van de Vrije Universiteit heeft wel een verklaring: 'Bewoners klagen dat ze nu verder moeten lopen met hun vuilnis. Daar hebben ze gelijk in. Vooral voor ouderen is het een probleem,' stelt de socioloog, zelf in de Witte de Withstraat woonachtig.
'Als iemand zijn vuilniszak naast de container zet, dan neemt de volgende persoon niet de moeite meer om te kijken of de container werkelijk vol is.' Volgens De Vries voelen mensen zich gelegitimeerd om het verkeerde voorbeeld te volgen als er eenmaal vuilnis op straat staat. 'Een basaal mechanisme waar we allemaal last van hebben.'

Volgens De Vries heeft de rommel op straat te maken met de manier waarop we tegenwoordig met de openbare ruimte omgaan. 'Vroeger veegden mensen hun stoep aan. Als in de jaren zestig een fles melk op straat sneuvelde, kwam iemand z'n huis uit om het glas op te vegen.'
De Vries signaleert dat mensen zich niet meer verantwoordelijk voelen voor wat er op straat gebeurt. Stadsdeelwoordvoerster Joke Padmos ziet het minder somber: 'Vroeger stonden dagen van te voren vuilniszakken langs de weg. Dat gaf meer rotzooi. een groot voordeel van de containers is dat vuilnismannen zich minder vertillen, en dus minder vaak te ziek zijn.'

Goedkoop is het systeem niet. Padmos: 'Een kwetsbaar punt zijn de vrachtwagens met alle electronica. Erg storingsgevoelig. In 1999 en 2000 heeft het stadsdeel eenmalig 534.000 euro geïvesteerd. In 2002 was er nogmaals 200.000 euro nodig.'
Een ander teer punt is de klep van de containers. Padmos: 'Vaak lijken de containers vol omdat de klep vast zit. Die is erg klein om te voorkomen dat kinderen bekneld raken.'

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 26-02-2003Opening Happietaria Amsterdam uitgesteld

Happietaria, een restaurant dat door studenten wordt opgezet voor het goede doel, zou op 1 maart haar deuren openen. De openig is echter door wat probleempjes met de locatie tot onbepaalde tijd uitgesteld.


nieuwspagina