Baarsjes Actueel - Week 45

3 november t/m 9 november 2003
'Kan niet, zo was Driss niet'

Justitie kan nog zo veel harde bewijzen laten zien dat een agent de jongste telg uit hun gezin, Driss, wel móest doodschieten om zelf niet te worden neergestoken; vader Mohamed Arbib (66) en zijn oudste zoon, die ook Mohamed heet, kunnen het niet geloven. De maanden na de schietpartij in eethuis Warung Swietie aan het Amsterdamse Mercatorplein, op 6 augustus, gingen heen in verbittering en wanhopig onbegrip.

Ze zullen blijven strijden tot de onafhankelijke rechter zich over de zaak heeft uitgesproken, zeggen vader en broer Arbib in een interview vandaag in deze krant. Al moeten daaraan misschien een nieuwe demonstratie te pas komen en een lange juridische procedure, te beginnen met een hoger beroep tegen het oordeel van hoofdofficier van justitie Leo de Wit.

Met het verhaal dat Driss op weg was een agent dood te steken, kan de familie domweg niet leven. Dat de politie die avond twee grote vleesmessen naast Arbibs lichaam aantrof, waarvan hij volgens getuigen één op de agent had gericht toen hij het restaurantje inrende, kán niet waar zijn.

'We geloven het niet. Driss heeft nooit met messen rondgelopen en hij was geen jongen die zoiets zou doen. Die messen kwamen misschien uit de keuken?' zegt Driss' oudste broer (49), via een tolk die het Arabisch vertaalt. De familie spreekt voor het eerst.

Vader Arbib schudt het hoofd. Hij heeft vreselijke maanden achter de rug, waarin hij de familie hier en de gemeenschap in het Noord-Marokkaanse geboortedorp moest uitleggen hoe zijn zoon zo jong kon overlijden. Terwijl hij dat zelf niet kan bevatten. Driss stierf op zijn drieëndertigste. Niet door een tragisch ongeval, ook niet door een ziekte, maar door een schot uit een politiewapen dat justitie gerechtvaardigd vindt. Vader Mohamed Arbib moest het keer op keer vertellen in de twee dorpen in de Noord-Marokkaanse streek Beni Touzine. Hij en zijn vrouw zijn er geboren en daar heeft de familie de jongste zoon begraven-naast diens overgrootvader van moeders kant.

'Het was heel zwaar. Niemand snapt het, want het ís ook niet uit te leggen. Het is allemaal zo triest dat het niet is te accepteren.'

De familie Arbib is verbolgen dat ze geheel buiten het onderzoek van de rijksrecherche en justitie is gehouden, ondanks verscheidene verzoeken van haar advocaten daarbij te worden betrokken.

Zie ook:
Agent handelde uit noodweer (d.d. 29-10-2003)Wijkcentrum 'om zeep geholpen'

Het grootste deel van de activiteiten van Het Wijkcentrum op het Mercatorplein moet stoppen per 1 januari 2004. Stadsdeel De Baarsjes heeft een aanbesteding gedaan, waarbij stichting Dock als winnaar uit de bus kwam. 'Wij zijn de eerste goedlopende en goed functionerende zittende organisatie die op deze manier het veld moet ruimen. Dit is nog nooit zo rigoureus gedaan als in De Baarsjes', aldus de directeur Walter Swaans, die veel vraagtekens zet bij de overname door de Rotterdamse Stichting Dock.

Voor de bewonersondersteuning hebben alle aanbieders een aanbesteding gedaan van twee ton. De helft van het budget van voorgaande jaren. De uitslag van de offertevergelijking viel in het nadeel uit van Het Wijkcentrum. Swaans: 'Waarom wij laag beoordeeld zijn, weet ik niet. Ik kan slechts gissen naar de beweegredenen. Er is gekeken naar het papieren verhaal, terwijl het stadsdeel weet hoe het bij ons in de praktijk uitpakt.' Het rapportcijfer voor Het Wijkcentrum was overigens ruim voldoende. Stichting Dock was de beste van de klas.

'Het stadsdeel zegt tevreden te zijn met Het Wijkcentrum', vertelt Swaans. 'Het is voor ons moeilijk te begrijpen dat een goede en zittende organisatie om zeep wordt geholpen. Dat is wrang. De ene monopolist wordt vervangen door de andere. Wat schiet je daar mee op? Als het stadsdeel af wilde van Het Wijkcentrum dan is het hypocriet dat we zo geprezen zijn, en als ze niet van Het Wijkcentrum af wilde, is het laf dat de politiek niet heeft ingegrepen.'

Het volledig van subsidie afhankelijke wijkcentrum krijgt geen geld meer voor het opbouwwerk en bewonersondersteuning. 'Het binnenhalen van andere opdrachten -bijvoorbeeld voor woningcorperaties- is mislukt. In welzijnsland is aanbesteding een trend. Hiermee moet het marktmechanisme gestimuleerd worden en gezorgd worden voor een betere prijs-kwaliteitverhopuding. De markt is echter niet open en op korte termijn blijkt het vinden van andere opdrachtgevers niet haalbaar.' Begin oktober viel het besluit niet meer te zoeken naar andere opdrachtgevers.

Stichting Dock start de eerste vier maanden met het uitvoeren van dezelfde activiteiten van Het Wijkcentrum. In die periode gaat de nieuwe aanbieder een onderzoek doen naar hoe de activiteiten eruit komen te zien. Iets wat volgens Swaans al in de offerte had moeten staan.

Swaans vindt dat ook de medewerkers overgenomen moeten worden. 'Wij vinden dat er sprake is van overgang van onderneming. Van rechtswege moet het personeel dan overgaan. Het stadsdeel en Stichting Dock zijn het daar niet mee eens.'

In de gunningscriteria werd dringend verzocht het personeel over te nemen. Swaans noemt het resultaat, voorrang bij solliciteren, 'erg mager'. 'Het stadsdeel heeft zich weinig hardgemaakt in haar afspraak met Stichting Dock.' Het Wijkcentrum bekijkt of ze een kort geding hiertegen aanspannen. Hoeveel personeelsleden overgaan, bepaalt de rechter. Voor acht mensen is reeds ontslag aangevraagd. 'Onze grootste zorg is om het personeel goed onder te brengen. Het overnemen van het uitvoerend personeel zou voor Stichting Dock een voordeel moeten zijn.'

Swaans: 'Als Stichting Dock wordt verplicht personeel over te nemen, heeft dat gevolgen voor de toekomst. Wanneer de rechter vindt dat er wordt doorgegaan met hetzelfde werk en alleen de aanbieder verandert, kan deze uitspraak van belang zijn voor andere gevallen.'

Het Huurteam blijft wel gesubsidieerd. Dat is een aantal jaar geleden bij Het Wijkcentrum gevoegd. 'We zullen een andere aanbieder moeten zoeken voor het team. Met andere organisaties zijn we nu in gesprek. De subsidiënten -stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes- beslissen uiteindelijk.'

Het Wijkcentrum geeft ook de wijkkrant Het Kompas uit. Hiervan zal nog een nummer verschijnen. Stichting Dock heeft in haar offerte geen rekening gehouden met een krant.

Swaans zegt dat Het Wijkcentrum in dialoog is met alle bewonersgroepen en een groot netwerk heeft opgebouwd. 'Dat wordt wreed verstoord. Het vertrouwen dat we hebben opgebouwd, is dan weg. Het aanstellen van andere opbouwwerkers komt de sociale cohesie niet ten goede.'

Portefeuillehouder Welzijn Henk Boes bevestigt dat stadsdeel De Baarsjes tevreden is met de activiteiten van Het Wijkcentrum. 'Dat bleek wel tijdens de openbare aanbesteding. Het Wijkcentrum haalde een voldoende score. Een andere club, Stichting Dock, was echter beter. Zij haalden gemiddeld een acht.'

'De offertes zijn aan een aantal criteria getoetst', vertelt Boes. 'Er is onder andere gekeken naar nieuw beleid en motivatie. Dat tel je op om de aanbieders objectief te vergelijken. We hebben gekeken hoe we het geld het beste konden besteden en waar we meer waar voor ons geld kregen. Dat doen we voor de bewoners van De Baarsjes.'

Dat de politiek zich niet hard gemaakt heeft voor Het Wijkcentrum wil de wethouder toelichten. 'In 2001 is het plan opgevat om het aan te besteden. Men wist al dat dit zou kunnen gebeuren. We hebben Het Wijkcentrum geholpen, zodat ze klaar waren voor een openbare aanbesteding. Eind april waren wij en zij er klaar voor.'

Het basisplan van Stichting Dock moet nu met de buurtbewoners uitgewerkt worden. 'Dat kan je niet van tevoren invullen. Je kan niet zeggen: dit is ons aanbod. Mensen moeten rond een campagne georganiseerd worden en erbij betrokken worden.'

Het stadsdeel heeft in de gunningscriteria een dringend beroep gedaan op Stichting Dock om het personeel over te nemen. Boes meent dat Stichting Dock de medewerkers die willen en voor wie plaats is bij hen aan de slag kunnen. 'Dat is beter voor Stichting Dock omdat het personeel de buurt kent en voor de buurtbewoners omdat zij een vertrouwd gezicht zien.'

'De nieuwe club neemt het opbouwwerk over, dus de activiteiten en niet de organisatie', zegt Boes. Het stadsdeel staat achter haar mening dat er geen sprake is van overgang van onderneming, maar slecht een deel van de taken. 'Het huurteam blijft onder Het Wijkcentrum opereren.' Het is een ingrijpende verandering, vindt ook Boes.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 05-11-2003

Zie ook:
Stichting Dock nieuwe aanbieder bewonersparticipatie in De Baarsjes (d.d. 02-10-2003)Vrijwilligers voor wijkpost gezocht

Wijkpost voor Ouderen De Baarsjes zoekt vrijwilligers voor diverse klussen.

De taken zijn: boodschappen doen, begeleiding ziekenhuis, tuinonderhoud, helpen bij verhuizing (geen zwaar werk) en telefonisch spreekuur houden. Bij oudere buurtgenoten kan thuis een bezoek worden gebracht om hun wensen te inventariseren en informatie over de voorzieningen te geven.

Meer informatie: Roos Braun, coördinator Vrijwilligerswerk, Wijkpost voor Ouderen De Baarsjes, tel. 020-6187520.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 05-11-2003


nieuwspagina