Baarsjes Actueel - Week 37

8 september t/m 14 september 2003
Kinderen vegen Columbusplein

Veertig kinderen veegden vorige week woensdag het Columbusplein schoon. Ondertussen werkte de afdeling Reiniging van het stadsdeel op de openbare weg.

Het motto van deze actie is 'goed voorbeeld doet goed volgen'. De omwonenden zijn per brief uitgenodigd om het goede voorbeeld van de kinderen te volgen en ideeën te melden bij het opbouwwerk.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 10-09-2003Nieuw verkeerscirculatieplan

Er komt een nieuw verkeerscirculatieplan voor het stadsdeel. Aanleiding is het voorstel uit het stedelijk vernieuwingsplan Chassébuurt om het woonblok Van Kinsbergenstraat, Witte de Withstraat, Lodewijk Boisotstraat en de Admiralengracht te slopen om plaats te maken voor een plein.

Ter hoogte van het nieuwe plein zal het autoverkeer in de Witte de Withstraat worden onderbroken. Dit heeft gevolgen voor het autoverkeer in het gehele stadsdeel, vandaar dat het verkeerscirculatieplan moet worden aangepast.

Bron: Het Kompas nr. 4, 2003


nieuwspagina