Baarsjes Actueel - Week 15

7 april t/m 13 april 2003
Afvalinzameling in De Baarsjes is hoge prioriteit geworden

De vraag van bewoners naar schone straten is dermate groot, dat afvalinzameling in De Baarsjes hoge prioriteit is geworden. Nieuw is dat de werfmedewerkers per jaar zes straten een extra grote schoonmaakbeurt geven, de Van Kinsbergenstraat was op 26 maart de eerste.
Bovendien krijgt de Postjesbuurt er grotere containers bij.

Verder legen sinds een half jaar de vuilnismannen de containers in alle straten drie keer per week, in plaats van twee keer.
Bovendien komt de werf vanaf mei het grofvuil in elke straat op twee vaste dagen per week ophalen, in plaats van één keer per week. Foute bevuilers krijgen te maken met een milieupolitie die versterkt is met drie extra mensen. Bewoners die verkeerd geplaatst vuil melden, krijgen een vlotte respons, sinds De Baarsjes gebruik maakt van een nieuw elektronisch meldsysteem.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesStadsdeel De Baarsjes pakt de Chassébuurt aan

Het wonen en leven in de Chassébuurt moet beter en prettiger worden.

Samen met het Woningbedrijf Amsterdam, bewoners en ondernemers heeft het stadsdeel een vernieuwingsplan ontwikkeld voor verbetering van de straten, de huizen en het samen leven in de buurt. Het stedelijk vernieuwingsplan voor de Chassébuurt is in februari 2002 goedgekeurd door de stadsdeelraad. Het stadsdeel werkt de plannen nu verder uit en zoekt naar financiering. De uitvoering van de vernieuwing van de buurt loopt door tot 2010. De aanpak van de Chassébuurt is onderdeel van de toekomstvisie De Baarsjes en vindt plaats in het kader van het Grotestedenbeleid.

De plannen voor de Chassébuurt worden vanuit het stadsdeel voorbereid en uitgevoerd door de projectgroep Chassébuurt.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesBoekje Brede Scholen in de Baarsjes

Op woensdag 9 april neemt wethouder Onderwijs Mirjam Smeels het boekje Brede Scholen in de Baarsjes in ontvangst. Het boekje laat zien wat de basisscholen in De Baarsjes allemaal te bieden hebben om de kansen van hun leerlingen te vergroten.

Naast lezen, rekenen en schrijven bieden de basisscholen in De Baarsjes een heleboel extra's voor zowel kinderen als hun ouders. Samen met andere organisaties of samen met ouders hebben de scholen een brede reeks aan activiteiten opgezet en uitgevoerd, zoals de Voorschool, cursussen voor ouders, huiswerkbegeleiding of taalcursussen. Kinderen kunnen na school bezig zijn met bijvoorbeeld sport, muziek of techniek. Verder bieden de scholen als dat nodig is begeleiding door het schoolmaatschappelijk werk of door een orthoteam. Deze activiteiten en de plannen van de scholen staan beschreven in 'Brede scholen in De Baarsjes'.

Het boekje Brede scholen in de Baarsjes is verkrijgbaar bij het stadsdeelkantoor, afdeling Onderwijs.

Bron: Stadsdeel De BaarsjesAdvies Dagelijks Bestuur De Baarsjes: Chassékerk geen rijksmonument

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel De Baarsjes adviseert de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om de Chassékerk niet aan te wijzen als beschermd monument. Hiervoor is door het Cuypersgenootschap een verzoek ingediend bij het ministerie van OC&W. Het stadsdeel heeft in 2001 vastgesteld welke panden in De Baarsjes worden voorgedragen als monument. Het Dagelijks Bestuur ziet geen aanleiding om van deze selectie af te wijken.

Het stadsdeel heeft, volgens de procedure in de Monumentenverordering De Baarsjes, voor haar beslissing advies gevraagd aan het bureau Monumenten en Archeologie en de Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg. Volgens beide instellingen komt de Chassékerk niet voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst in aanmerking. Ook de parochie, de huidige eigenaar van de kerk, verzoekt het stadsdeel de Rijksdienst voor de Mounumentenzorg te adviseren om de kerk niet aan te wijzen als beschermd monument.

De stadsdeelraad van De Baarsjes besluit op 22 april over het advies aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De beslissing van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg wordt in de loop van 2003 verwacht.

Bron: Stadsdeel De Baarsjes


nieuwspagina