Baarsjes Actueel - Week 24

9 juni t/m 15 juni 2003
Baarsjes wel rijker maar niet witter

Ook in De Baarsjes is er sprake van gentrification, de officiële term voor 'yuppificatie': welvarende burgers verdringen de armere bewoners. De nieuwkomers zijn welgestelde jongeren, tweede generatie allochtonen en nieuwe immigranten.

Dit blijkt uit de Burgermonitor 2002 van Bureau O+S. De komst van meer welgestelde bewoners betekent niet dat het stadsdeel daar automatisch van profiteert. De nieuwkomers richten zich meer op de binnenstad dan op de eigen wijk. Voor duurzame goederen shopt 36 procent van de bewoners in het centrum, 21 procent gaat eerst naar de Kinkerstraat of de Ten Katemarkt. Wel wordt het vernieuwde Mercatorplein beter bezocht dan voorgaande jaren.

De trend van gentrification treft heel West. In Westerpark en Oud-West is dit proces nog sterker. Het is lastig om in de binnenstad geschikte, ook voor de iets beter gesitueerden betaalbare woonruimte te vinden. Men wijkt derhalve uit naar de aangrenzende stadsdelen uit, naar goedkope huurwoningen. Overigens neemt ook het aantal duurdere (koop)woningen in West toe.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 11-06-2003Baarsjes start met buurtbemiddeling

In de Ortelius- en Jan Maijenbuurt is op 5 juni het pilotproject Buurtbemiddeling gestart.

Bij buurtbemiddeling helpen getrainde vrijwilligers uit de buurt mensen om problemen met hun buren op te lossen. Ze kiezen geen partij, maar helpen de oorzaak van het probleem op te sporen en zorgen dat er naar elkaar geluisterd wordt.

In Nederland functioneren veertig van dergelijke projecten, waarbij de helft in Rotterdam. Stadsdeel De Baarsjes heeft als een van de eerste Amsterdamse stadsdelen het initiatief genomen voor een pilotproject binnen het Stedelijk Vernieuwingsproject Orteliusbuurt. Het wordt medegefinancierd door Urban (Europese Unie). De belangstelling onder buurtbewoners om zich aan te melden als vrijwillige bemiddelaar was groot, aldus het stadsdeel. De vrijwilligers zijn inmiddels getraind. Buurtbewoners van de desbetreffende buurten kunnen bij hen terecht bij het kantoor van Buurtbemiddeling aan de Orteliusstraat 76.

Bron: Amsterdams Stadsblad d.d. 04-06-2003Montmartre in de Baarsjes

Op 14 juni viert Galerie Ei haar 2-jarig bestaan met een Portretmarathon.
Van 13.00 tot 18.00 uur zullen vijf kunstenaars: Wendela de Vries, Corri Janssen, Hans Boo, Mariska Schomper en Judith Zwaan portretten tekenen van bezoekers tegen een kleine vergoeding (vanaf 10 euro).


Heeft u altijd al een portret willen hebben van uzelf, uw geliefde of uw kind? Dit is uw kans! Kom kijken naar de verschillende stijlen van deze kunstenaars.

Wilt u een geschilderd portret op doek? U kunt vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden. Er is documentatie van de kunstenaars aanwezig.

Tevens opening van de expositie 'Vensters' van Judith Zwaan

Galerie Ei
Adm. de Ruijterweg 154
1056 GW Amsterdam
tel.: 020-6163961
galerieei@zwaanart.nl


nieuwspagina