Baarsjes Actueel - Week 38

15 september t/m 21 september 2003
Open Ateliers De Baarsjes 2003

Faillisementsaanvraag De Tweede Ronde/Het GOED Amsterdam

Het bestuur van de Stichting De Tweede Ronde/Het GOED Amsterdam is genoodzaakt het faillisement van haar stichting aan te vragen. Hierdoor komen bijna 60 mensen op straat te staan. De inzameling van herbruikbaar afval is stopgezet en de kringloopwinkels aan de Marius Bauerstraat en de Van Slingelandstraat zijn vanaf heden stopgezet.

Met de faillisementsaanvraag lijkt een einde te komen aan de rijke historie van de Tweede Ronde in Amsterdam. Voorjaar 2001 kon een voortijdig einde worden voorkomen dankzij een reorganisatie door Het GOED. Deze keten van 12 kringloopbedrijven investeerde ruim 300.000 euro in de Amsterdamse vestigingen en samen met de medewerkers werd een jaarlijks verlies van 150.000 euro teruggebracht tot nihil. Voor 2004 werd een bescheiden winst begroot. Door de kostenverhoging die de gemeente doorvoert op gesubsidieerde arbeid ontstaat opnieuw een exploitatietekort en is er sprake van een bodemloze put. De Stichting verwijt het gemeentebestuur een kaalslag in de sociale infrastructuur in de gemeente Amsterdam.

In de zomermaanden is geprobeerd tot oplossingen te komen met alle belanghebbende partijen. Uiteindelijk bleek het politiek draagvlak voor het voortbestaan van de Tweede Ronde niet aanwezig en ook met NV-Werk bleek het onmogelijk afspraken te maken over de toekomst. Op vrijdag 12 september is het personeel van de Stichting op de hoogte gesteld van het aanstaande faillisement. De salarisbetalingen van deze en volgende maand zijn zeker gesteld.

Bron: Persbericht De Tweede Ronde/Het GOED Amsterdam


nieuwspagina