Baarsjes Actueel - Week 16

14 april t/m 20 april 2003
Kunstmanifestatie voor vrede en vrijheid

In de aula van het Voor-Beeld, Postjesweg 1, wordt maandag 21 april van 20.00 tot 01.30 uur een benefietkunstmanifestatie gehouden. Verschillende kunstdisciplines worden bij elkaar gebracht. De opbrengst zal gaan naar War Child. De toegang is 5 euro.

Op het programma staan optredens van o.a. dichters, muzikanten, performers, acts, bewegingstheater en beeldende kunstenaars. In het Voor-Beeld zullen op een aantal locaties installaties en live paintings te zien zijn. Op deze wijze willen kunstenaars met ieder zijn eigen visie en discipline hun stem uitbrengen tegen de oorlog en voor vrede en vrijheid.Scholen werken aan kwaliteit

De openbare scholen in De Baarsjes zijn bezig met plannen om de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Dit staat in het 'Plan van aanpak kwaliteitsbeleid openbaar onderwijs De Baarsjes'.

Elke school werkt aan een schoolplan waarin staat wat de school tot 2007 wil bereiken. De komende periode richten de scholen zich op verdere professionalisering van leerkrachten en directie. Het gaat dan om scholing op het terrein van lesgeven en management. Ook werken de scholen aan het terugdringen van ziekteverzuim en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De schoolplannen voor de periode 2003-2007 zijn klaar in juni.

Bron: Weekblad De Echo d.d. 16-04-2003


nieuwspagina